Guds folk gik ikke frivilligt i ghetto

Den ortodokse jøde kan ikke flytte længere væk fra de til enhver tid eksisterende bedehuse end at han er i stand til at transportere sig derhen til fods på sabbaten,skriver Aron Skop. - Foto: Foto: sxc.hu

Nød og ikke lyst har adskilt jøder fra samfundet op gennem tiden. Guds udvælgelse er ikke en udmærkelse, der gør jøder finere end andre, skrive Aron Skop til en læser

Spørgsmål:

Jøderne har gennem tiden haft tendens til at leve meget isoleret -
segregerede, om man vil.

Hvorfor er det netop lige jøderne, som har gjort dette, og kan det måske have noget at gøre med, at jøderne er Guds udvalgte folk?

Hilsen Mette

Svar:

Hej Mette!

Du undrer dig over, at jøder tilsyneladende har haft en tendens til at leve afsondret fra det omgivende samfund.

Når du kun til dels kan have ret i dette synspunkt, må du se på den
historiske kontekst, i hvilken jøder har levet gennem tiderne. Når jøder f. eks. har levet i ghettoer rundt omkring i Europa, skyldes det ikke eget valg, og slet ikke for at leve isoleret fra omgivelserne, men et påbud fra landets magthavere.

Man har tildelt dem et bestemt område, hvor de kunne få lov til at slå sig ned, medens de ikke kunne få lov til at bo andre steder.

Samtidig kan du have ret i dit synspunkt, når vi ser på forhold i lande,
hvor der ikke har været en egentlig tvunget ghettodannelse, f. eks. Danmark.

Da der i begyndelsen af det forrige århundrede skete en indvandring af jøder fra Østeuropa, slog de fleste sig ned i den indre by. Disse mennesker, som var flygtet fra forfølgelser i hjemlandet, var oftest fattige, og slog sig derfor ned i lejligheder, der var små, usle og derfor billige.

Det var altså ikke lysten men nøden, der drev værket. Så snart de var mere etablerede, flyttede de længere væk fra centrum.

Et andet forhold er det, at der er en vis grænse for, hvor langt fra
synagogen(erne) den ortodokse jøde kan flytte. Den ortodokse jøde forsøger at efterleve forskrifterne i Moseloven.

I forhold til det at efterleve forskrifterne for overholdelse af sabbaten gælder, at den ortodokse jøde ikke kan flytte længere væk fra de til enhver tid eksisterende bedehuse end at han er i stand til at transportere sig derhen til fods på sabbaten, idet det ikke er tilladt at benytte noget køretøj.

I Bibelen benævnes jøderne som Guds udvalgte folk. Du reflekterer over, at denne udvælgelse måske kunne føre til, at jøderne valgte et liv segregeret fra omgivelserne.

Jøderne opfatter ikke udvælgelsen som en slags ridderslag, som skulle gøre dem til mere eller fine end andre folkeslag. Udvælgelsen i jødisk optik går ud på, at de er udvalgt til at leve i overenstemmelse med Moseloven.

Udvælgelsen må derfor snarere ses om en forpligtelse end som en udmærkelse.

Med venlig hilsen
Aron Skop
Jøde og pensioneret skoleforstander