Spørg

Hornblæsning og faste stemmer sindet til forsoning

Forsoningsdagen er en særlig mulighed for fordybelse i forsoningen med Gud og medmennesker.- Foto: .

Hvad betyder den jødiske forsoningsdag Yom Kippur for jøderne, spørger en læser? Jødiske Aron Skop svarer

Spørgsmål

Kære brevkasse

Hvad er Yom Kippur? Har den nogen betydning for den enkelte?

Venlig hilsen
en læser

Svar

Kære læser

Yom Kippur kaldes også Den store Forsoningsdag. I årets løb fejrer jøder mange forskellige fester. De fleste fester er markeringer af historiske begivenheder i det jødiske folks liv eller markeringer af ændringer i naturen efter de forskellige årstider. Modsætningen til disse fejringer er Den store Forsoningsdag, hvor det er forholdet mellem det enkelte menneske og Gud, der er i centrum.

Forsoningsperioden starter i virkeligheden med Det jødiske nytår, som vi just har fejret. Ikke sådan, at det enkelte menneske ikke har mulighed for at forsone sig med Gud i hverdagen tværtimod - men efterårets forsoningsperiode er ment som en mulighed for fordybelse i ideen om forsoning med Gud og ens medmennesker.

En forudsætning for Guds tilgivelse er nemlig, at man i forvejen har ordnet forholdet til sine medmennesker, hvilket er en meget central ide i forsoningen. Forsoningsperioden strækker sig over 10 dage, startende med Det jødiske Nytår og kulminerer 10 dage efter med fejringen af den store Forsoningsdag, som er en fastedag, hvor man hverken må spise eller drikke i 25 timer.

Sindet er blevet stemt til forsoning ved at lytte til nytårets vædderhornsblæsning, og tiden går med gudstjeneste så at sige fra morgen til aften. For at opnå forsoning og tilgivelse af Gud skal mennesket igennem en proces, der består af 3 trin:

Første trin kunne man kalde erkendelse. Mennesket skal granske sit liv, og finde ud af, hvor det har fejlet. Faste og bøn giver en mulighed for ar gå i dybden.

Erkendelsen fører så til andet trin: Bekendelsen, hvor man sætter ord på det der er erkendt.

Men tilgivelsen er helt afhængig af, om man når trin tre, som handler om ændringer af ens liv og livsførelse, hvilket formodentlig er det sværeste af de tre trin. Man kunne kalde det udførelsen af gode gerninger. Man skal gøre noget, man skal bevæge sig i forhold til Gud og sine medmennesker.

Man kunne spørge, om forsoningsdagen har noget at sige nutidens mennesker. Faste og afsavn i 25 timer lyder ikke helt nemt. Selvransagelse og gåen i dybden med fejl og fejltagelser lyder ikke helt simpelt.

Når menigheden ved udgangen af fasten i samlet kor og med stor styrke i stemmen synger den jødiske trosbekendelse: Hør Israel, Herren er vor Gud, Herren er én, så er men ikke et øjeblik i tvivl om, at Forsoningsdagen også taler til nutidens mennesker.

Venlig hilsen
Aron Skop
tidligere leder af Carolineskolen, den jødiske skole i København

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.