Jødisk religion og levevis

Aron Skop

Hvordan påvirker jødernes religion deres levevis? Aron Skop svarer

Spørgsmål:

Hvordan påvirker jødernes religion deres levevis?

Rose

Svar:

Kære Rose

Dit spørgsmål lægger op til et langt svar, men jeg skal dog prøve at fatte mig i rimelig korthed.

Jøder er lige så forskellige som kristne i forhold til deres religion. Jøder kan være ortodokse, konservative, liberale og så findes der sågar jøder, der er ateister. Den jødiske religion er baseret på Bibelen(Det gamle Testamente) og da især Toraen (De 5 Mosebøger).

Ortodokse jøder opfatter Toraen med dens 613 bud som Guds ord til det jødiske folk,og for dem er det derfor vigtigt at overholde hvert enkelt bud. Religionen får derved en enorm indflydelse på deres liv i hverdag og fest.

Den ortodokse jøde starter dagen med morgenbøn i synagogen, hvor Gudstjeneste kan holdes, når der er mindst 10 mandlige deltagere. Deltagelse i eftermiddags-og aftenbøn er ligeledes naturligt. De jødiske fester og helligdage er højdepunkter i en jødes liv, lige fra den ugentlige sabbatsfejring over de historiske fester til de mere alvorsbetonede helligdage om efteråret med den store forsoningsdag (fastedag) som klimaks.

En jødes forhold til medmennesket er også reguleret af Guds love. Her kunne nævnes det vigtige bud om at elske sin næste som sig selv, og dette bud har i allerhøjeste grad indflydelse på hvordan man handler i hverdagen. At vise gæstfrihed og at yde hjælp til mennesker, der er i nød, er også bibelske påbud.

Konservative og reformjøder betragter nærmere Toraen som, Guddommelig inspireret. Derfor overholder de de vigtigste af buddene, men ikke nødvendigvis dem alle.

Jøder ,der er ateister, føler sig ikke forpligtet af de bibelske bud. Jøder er de alligevel. Man kunne kalde dem kultur-jøder, fordi den jødiske kultur i bredere forstand, er værdifuld for dem. De kan sammenlignes med dem, der i det danske samfund kalder sig kultur-kristne.

Sammenfattende kan man sige, at den jødiske religion har en meget stor indflydelse på jøders livsførelse, men det er altså lidt afhængig af ens religiøse ståsted.

Med venlig hilsen

Aron Skop