Jødiske vielsesritualer

Hvilke ritualer er der i jødiske vielser? Bent Lexner svarer.

Spørgsmål:

Jeg er lærerstuderende og er igang med at skrive om vielser i jødedommen, dog mangler jeg nogle informationer.

Hvilke ritualer er der i jødiske vielser?

Halla Jaloud

Svar:

Kære Halla Jaloud

Et jødisk bryllup foregår på følgende vis:

Der udfærdiges en ægteskabskontrakt. Tidligere havde den juridisk gyldighed, men i dag betragtes den snarere som en symbolsk kontrakt, idet den sikrede bruden en ordentlig levestandard såfremt parret senere blev skilt eller at manden døde.

I dag er den økonomiske side af sagen overladt til de borgerlige myndigheder.

Under brudebaldakinen udtales forskellige lovsigelser:

Selve ceremonien foregår stort set efter det mønster som fremgår af den nye danske bønnebog, hvor teksterne fra denne følger:

Når bruden bliver ført ind i Synagogen synges:

Den, der er mægtigere end nogen anden; den, der er mere lovprist end nogen anden; den, der er større end nogen anden; den, der er fornemmere end nogen anden; den, der er mere hædret end nogen anden, måtte Han velsigne brudgommen sammen med bruden. Én er vor Gud, lovet være vor Herre! Gid tegn på held og lykke må følge brudgom og brud. Velkommen!

Den, der forretter vielsen, siger:

Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som skaber vinstokkens frugt. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har helliget os ved sine bud og givet os love om forbudte forbindelser mellem slægtninge og mellem forlovede, men tilladt os at leve sammen som ægtefolk i kraft af vielsesceremonien. Lovet være du, Herre, som helliger sit folk Israel i kraft af vielsesceremonien.

Brudeparret drikker af vinen.

Brudgommen sætter en guldring på brudens højre pegefinger og siger:

Se, ved denne ring skal du være mig viet efter Mosheh's og Israels lov.

Rabbineren læser Ketubahen og siger Sheva Brachot over det andet bæger:

Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som skaber vinstokkens frugt. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har skabt alt til sin forherligelse. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som former mennesket.

Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har formet mennesket i sit billede, i sit billede og efter sin lignelse og derved har beredt en bygning for evigheden.

Lovet være du, Herre, som former mennesket. Zion, der har ligget hen som en barnløs, vil inderligt fryde sig og juble, når dets børn atter samles dér i glæde. Lovet være du, Herre, som lader Zion glæde sig ved sine børn. Glæd, ja, glæd de i kærlighed forbundne fæller, som du i sin tid glædede din skabning i Edens have.

Lovet være du, Herre, som gør brudgom og brud glade. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har skabt fryd og glæde, brudgom og brud, sang og jubel, munterhed og lyst, kærlighed og inderlighed, fred og venskab.

Herre, vor Gud, giv, at der snart i Judæas byer og i Jerusalems gader må høres fryds og glædes røst, brudgoms og bruds stemme, brudgommes jubelrøst fra brudehimlen og ungdommens røst ved deres sangfestivaler.

Lovet være du, Herre, som lader brudgom og brud glæde sig sammen.

Brudeparret drikker af det andet bæger.

Efter den jødiske del af ceremonien foretage rabbineren den danske gyldige vielse og der afsluttes med at brudgommen træder på et glas og alle ønsker hinanden mazal tov - tillykke.

Med venlig hilsen

Bent lexner

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.