Jødedommen accepterer adoption

Et adopteret barn behøver ikke konvertere, men man forudsætter, at de jødiske forældre gør, hvad de kan, for at give barnet en jødisk opdragelse, skriver overrabbiner Bent Lexner. - Foto: Foto: Sxc.hu

Hvis det adopterede barn er en dreng, forventes det, at han bliver omskåret, skriver overrabbiner Bent Lexner til en læser

Spørgsmål:

Hvordan stiller jødedommen sig over for adoption?

Med venlig hilsen
Merle Sørensen

Svar:

Adoption i jødedommen er fuldt accepteret af alle autoriteter. Den adopteredes status er afhængig af den moder, der har født barnet. Hvis det her drejer sig om en ikke-jødisk mor, skal barnet konvertere til jødedommen, hvis man ønsker et jødisk barn efter rabbinsk tradition.

Generelt ser man mere lempeligt på konverteringer vedrørende et adoptivbarn, men forudsætter stadig, at de jødiske forældre gør, hvad de kan, for at give barnet en jødisk opdragelse. For et drengebarns vedkommende vil der være tale om omskærelse.

Med venlig hilsen
Bent Lexner
Overrabbiner ved Det Mosaiske Troessamfund

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.