Jesus i jødedommen

Jøder generelt mener ikke, at Jesus var Messias. Der findes dog rundt omkring i verden nogle, som kalder sig messianske jøder - det vil sige jøder, som tror på Jesus. Foto: colourbox.com

Både kristendom og jødedom kender til tanker om en central Messiasskikkelse. I kristendommen er denne Messiasskikkelse Jesus, som man betragter som frelser. I jødedommen er Messiasbegrebet forbundet med fred i verden. Jesus bragte ikke fred til verden

Spørgsmål om Jesus' rolle i jødedommen

Kære Aron Skop

Vi er to lærerstuderende, der i forbindelse med en eksamensopgave er interesseret i at få klarlagt hvilken rolle Jesus har i jødedommen - hvis han overhovedet har en sådan?

Kan I eventuelt henvise til konkrete, relevante kilder?

Ingbritt Kjær & Mads Andersen

Svar fra jøde

Kære lærerstuderende

I har ret i jeres antagelse, at jøder ser helt anderledes på Jesusskikkelsen end kristne gør.

For kristne er Jesus Messias og frelser - mennesket bliver frelst ved at tro på Jesus.

For jøder er Messiasbegrebet knyttet tæt til fred i verden - messianske tilstande er fredelige tilstande - ligesom mennesket ikke automatisk bliver frelst gennem troen.

Mennesket er ansvarlig for sit eget liv og egne handlinger, og gennem gode handlinger kan man håbe på en god fortsættelse af dette liv i en kommende verden.

Da Jesus ikke bragte fred ind i verden, anses han altså ikke af jøder for at være Messias, og menneskes frelse er også en sag direkte mellem mennesket og Gud.

Der findes både i USA og i Israel små jødiske grupper som kalder sig Messianske jøder - d.v.s. jøder, der tror på Jesus som Messias.

Andre jøder vil kalde Jesus for en lærd rabbi, måske profet, men for de fleste jøder spiller Jesusskikkelsen ingen nævneværdig rolle.

Ønsker I at vide mere om, hvordan jøder ser på Jesus, kan jeg henvise til et afsnittet "Brydninger" i min bog "Jødedom" udgivet på Munksgård i 1981.

God jagt, jeres Aron Skop