Slagteritualer og tilladt kød

SPISEREGLER: Hvad må man ikke spise, hvis man er jøde, buddhist eller hindu? Bent Lexner og Jørn Borup svarer

Spørgsmålene fra Sengül Celik er skrevet i kursiv foran svarene fra Bent Lexner (jøde) og Jørn Borup (buddhisme-ekspert).

Er der bestemte kødtyper en troende ikke må spise?

Bent Lexner: Jøder må kun spise dyr, der har spaltede klove og er drøvtyggere.

Jørn Borup: Hvad en buddhist må og ikke må afhænger af traditionen, geografien/kulturen og ikke mindst buddhistens egen fortolkning og brug af læren. Munkene i klostrene spiser som regel ikke kød, hverken af køer, svin eller fisk. De fleste lægfolk (og mange tibetanske lamaer og japanske præster) gør det ofte, da vegetariansk livsstil af mange stadig anses for udelukkende at være forbeholdt klosterbuddhismen.

Findes der bestemte slagteformer eller ritualer?

Bent Lexner: Ja, der skal foretages en rituel slagtning - kaldet schæchtning, der på
mange måder svarer til muslimernes halalslagtning.

Jørn Borup: Der er mig bekendt ikke nogen specielle ritualer i forbindelse med slagtning. Hinduerne er mere kritiske overfor kødspisning, og der er langt flere vegetarianere indenfor hinduismen. Dette skyldes både deres lange tradition for at dyr også er guddommelige, og især koen er som bekendt et helligt dyr. Mht. slagteregler må jeg henvise dig til en hinduisme-specialist.