Mariadøtrene -- luthersk klosterfællesskab med katolsk inspiration

Mariadøtrenes inspiration fra katolsk Mariafromhed er sjælden i protestantisk sammenhæng<br>

Mariadøtrene møder deres gæster udenfor Mariagårdens svenske træhus i Kollund ved Kruså. De er klædt i blåt fra top til tå og bærer en dragt med hovedbeklædning. Velkomsten er varm og åbenhjertig. Ro og glæde præger stedet, hvad enten det er i kapellet til dagens tidebønner, eller det er i gæstehuset, hvor der er mulighed for en samtale med dem.

Mariagården er blevet mit ånderum i de senere år. Her henter jeg både frimodighed og åndelig vejledning. Og hver gang fryder jeg mig over det fællesskab, dagens tidebønner og meditationer, inddrager mig i som gæst.

Hvem er de?
Mariadøtrene er et evanglisk-luthersk klosterfællesskab, grundlagt af Paulina Mariadotter. Der er netop udgivet en bog om Mariadøtrene og deres ophav. Først i svensk udgave og nu oversat til dansk af Mariadøtrene i Kollund. Oven i købet er det en meget smuk bog at få i hænderne. Titlen er "Paulina Mariadotter -- Herrens redskab", og det er forlaget Queenswood, der har udgivet den.

Paulina Mariadotter, 1903-1985, viede sit liv til Gud. Hun betragtede sig selv som Herrens moders tjenerinde, et redskab for Herrens handlinger. Hendes kampe, både på det verdslige og det åndelige plan, hendes tanker og dybe refleksioner, videregives gennem blandt andet dagbogsoptegnelser. Her får læseren et indblik i hendes længsel efter Gud og overgivelse til hans ledelse.

Men Paulina Mariadotter gik ikke alene på denne vej. Hun havde uundværlige medvandrere, som blandt andet blev til Mariadøtre i Vadstena i Sverige og her i landet i Kollund.

Flere inspirationskilder
Mariadøtrenes grundlag bygger på en kærlighed til Jomfru Maria, til klosterlivet og til evangelisk-luthersk kristendom. Det er her smeltet sammen til en enhed. Der findes således en evangelisk Maria-vej, en vej til Kristus med inspiration i Maria. En vej, hvor bevidstheden hviler i at vandre vejen som Marias barn under hendes beskyttelse og med Kristus som medvandrer.

Det prægede Paulina Mariadotter, og det præger Mariadøtrene i dag. Det er en gave til os alle både i Folkekirken og i Den katolske Kirke, at her samles det, der ellers synes umuligt. Og det er både tænkt, tydet, erfaret og levet kristentro, der møder os i Mariadøtrenes ordenssamfund.

Bogen er en god vekselvirkning mellem et menneskes livshistorie og kampen for at virkeliggøre sin vision og længsel. Vi hører om en gradvis vækst fra det første bofællesskab under krigens tid frem til klosterfællesskabet med ordensdragt og løfteaflæggelse sidst i 50´erne. Vi hører om de forskellige flytninger og om rejser til Trier, hvor mødet med den katolske Maria-fromhed i benediktinsk tradition gav afgørende impulser.

Man får indtryk af en stærk og inspirerende personlighed og en spiritualitet, som langsom tager form.

Dobbelt kamp
Hele vejen gennem Mariadøtrenes historie aner man en dobbelt kamp: Paulina Mariadotters kamp for at finde og virkeliggøre Guds vilje med hendes liv og kampen for at finde Mariadøtrenes plads i kirken. Det vil sige finde en mening i den tilsyneladende selvmodsigelse: evangelisk-luthersk klosterliv med Maria i fokus.

Mariadøtrene er nemlig ikke en udadvendt orden som for eksempel diakonisserne, der arbejder med sociale opgaver. Idealet er her at fastholde et klassisk katolsk klosterliv i kyskhed, lydighed og fattigdom med vægt på tidebøn, gensidig kærlighed og fælles spiritualitet.

Konvertering til katolicisme
For klostret i Vadstena i Sverige blev løsningen til sidst at konvertere til den Katolske Kirke og tilslutte sig den benediktinske ordensfamilie. I 1990 skete der imidlertid det ejendommelige, at de svenske biskopper officielt udsendte en erklæring om anerkendelse af Mariadøtrene og de øvrige evangeliske ordensfællesskaber og understregede hermed deres betydning for kirken.

Mariadøtrene i Kollund er forblevet tro overfor den oprindelige tanke om den evangeliske Maria-vej, som de har viet deres liv til. Her i landet mangler biskopperne vist stadig at give Mariadøtrene en officiel anerkendelse, hvilket de i sandhed fortjener.

Hermed anbefaler jeg på det varmeste at læse videre om Mariadøtrene i bogen eller at aflægge dem et besøg. Her er det muligt at deltage i tidebønnerne og hilse på Mariadøtrene, som har givet deres stifter, Paulina Mariadotter, et værdigt eftermæle.

Adressen:

Mariadøtrene

Mariagården Kollund

Østerskovvej 38

6340 Kruså

Tlf. 74 67 88 98

Morgen-stilhed (hentet fra bogen om Paulina Mariasdotter):

"Gennem stilhed og fortrøstning skal din styrke være"

(Es 30.15)

Overgivelses- bøn:
"HERRE JESUS KRISTUS
Jeg overgiver mig
med hele min livskraft,
alle mine tanker
og alt mit arbejde til Dig i dag.
Jeg overgiver mig
til at leve i kærligheden,
i værdiløsheden,
i lytten og i lydighed,
Ja, til at tjene
i Din opstandelsekraft,
min HERRE og Konge."

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.