Både Jesus og Helligånden med til Bryllup

Spørgsmål:

Hej

Jeg er forlovet med en fyr fra Australien. Vi bor i Sydney. Vi vil gerne giftes i Danmark til næste år.

Jeg er medlem af folkekirken og har altid forestillet mig et kirkebryllup. Han er ikke kristen, men tror på Gud som skaber. Er det muligt, at vi kan blive gift i kirken uden at Jesus nævnes i vielsen?

Venlig hilsen Lotte

Svar:

Kære spørger helt fra Australien.

Først vil jeg som præst sige, at det altid er glædeligt, når danske bosiddende i udlandet kommer "hjem" for at blive gift. Det giver altid os præster nogle spændende indfaldsvinkler til vielsestalen.

Jeg har tænkt en del over dit spørgsmål. Du fortæller kun ganske kort om din kærestes religiøse baggrund og overbevisning. Du oplyser kun, at han ikke er kristen og dog alligevel troende oven i købet med en tro på en gud som skaber.

Dermed deler din kæreste jo gudsbillede med kristendommen. Men det kristne gudsbillede er mere end en gud bag alt, det skabte, hvad du også selv er klar over..

Det kristne gudsbillede kommer også frem i mennesket Jesus, fordi hans person, ord og handlinger var guddommelige, dvs. de var fulde af ren kærlighed. Dertil kommer Guds usynlige nærvær i vores dagligdag, når vi selv møder kærligheden (f.eks. i kærligheden mellem to mennesker).

Vi siger i kristendommen, at Gud ånder Helligånd på os. Og sådan er der jo heldigvis så meget, der har sin oprindelse i Guds kærlighed, og som vi mennesker kun kan opfatte som ren gave.

Alle folkekirkens ritualer (også vielsesritualet) har dette tredelte gudsbillede som fundament. Det fremgår af kirkeudsmykningen, af salmeteksterne, af vielsesritualet osv. Naturligvis kan man i samråd med præsten finde salmer, der udelukkende fokuserer på den del af gudsbilledet som omhandler Gud som skaber, ligesom præsten i samråd med jer kan tage hensyn til jeres ønsker om tekster og tema i sin tale.

Men grundlæggende kan det jo ikke skjules, at kristendommens gudsbillede væsentligt er fra Det nye Testamente.

På den anden side er det også vigtigt at sige til din kæreste, at man ved en vielse i Den danske Folkekirke ikke skal aflægge nogen kristen trosbekendelse. Han skal ganske vist sige JA, men det er til at elske og ære dig.

Jeg må opfordre dig til at få en snak med præsten ved den kirke, hvor I planlægger at blive gift. Heldigvis har mange præster i dag stor erfaring med interreligiøs dialog.

Globaliseringen har jo også betydet stor gensidig forståelse mellem verdens religioner. Hvis det ikke lykkes for dig at gøre din kæreste tryg ved en kirkelig vielse, kan en borgerlig vielse i sidste ende måske i jeres tilfælde være det bedste for ikke at gøre overgreb mod din kærestes overbevisning.

Leif G. Christensen

Sognepræst ved Helligåndskirken, København

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.