Dåben er Guds handling

I dåben møder Guds kærlighed os ubetinget, uden at det enkelte menneske skal præstere noget eller bevise sit værd, skriver Lene Højland Laursen. Foto: Pixabay

DÅB: Barnedåben understøtter den bibelske tanke, at det enkelte menneske ikke skal gøre sig fortjent til dåben, skriver Lene Højland Laursen

Spørgsmål om dåb:

Hvad er den teologiske begrundelse for dåb og faddere? Man bar børnene frem for Jesus, som velsignede dem. I Bibelen beskrives dåben af voksne og ikke af børn. Er kirkelig velsignelse af børn og voksendåb derfor ikke mere i overensstemmelse med Bibelen?

Ekhardt Riber Jensen

Svar fra sognepræst:

Kære Ekhardt

Tak for dit spørgsmål. Dåben er teologisk begrundet ud fra bibelen, hvor Jesus - der også selv blev døbt - giver befaling til at døbe (se f.eks. Matthæusevangeliet kapitel 28,19 eller Markusevangeliet kapitel 16,16).

Du har ret i, at bibelen som sådan ikke omtaler dåben som barnedåb. Til gengæld nævnes det heller ikke i bibelen, at dåb skal foregå som voksendåb. Det var skik på Jesu tid, og i kirkernes første år blev dåben derfor også praktiseret som voksendåb.

Men allerede fra 2. århundrede er barnedåben omtalt hos kirkefædrene som en skik, der efterhånden vinder indpas. Siden er barnedåben blevet praksis i Danmark, selvom voksendåb naturligvis også finder sted indenfor folkekirken.

Traditionen om faddere til at svare på dåbsbarnets vegne og til at hjælpe med den kristne børneopdragelse går også tilbage dertil.

Selvom barnedåben ikke er direkte begrundet i bibelen, er den efter min mening ikke mindre i overensstemmelse hermed, fordi dåben som barnedåb understøtter den bibelske tanke, at det enkelte menneske ikke skal gøre sig fortjent til dåben, der udelukkende er en handling, Gud gør med os.

I dåben møder Guds kærlighed os ubetinget, uden at det enkelte menneske skal præstere noget eller bevise sit værd. Sagt på en anden måde får man i dåben barnekår overfor Gud, hvilket både Luther og Grundtvig ligeledes betoner. Derfor er der for mig at se god mening i at fastholde dåben som barnedåb i stedet for at indføre velsignelse af de små børn og egentlig voksendåb, som du foreslår.

Venlig hilsen

Lene Højland Laursen
Sognepræst