De apokryfe evangelier

Alle skrifter i Ny Testamente er skrevet af apostle eller aposteldisciple, skriver Morten Munch.

GNOSTICISME: Har kirken taget stilling til de såkaldte apokryfe evangelier? Morten Munch svarer

Spørgsmål:

Hvad er Philips Evangeliet og lignende apokryfe evangelier? Det er jo de mest uhyrlige historier, der står skrevet disse steder. Hvor stor vægt skal man tillægge dem, hvor gamle er de - og er indholdet noget, som kirken har taget stilling til?

Mange venlige hilsener

Jens Christensen
Haderslev

Svar:

Kære Jens Christensen

Philips Evangeliet blev sammen med en række andre skrifter, 52 i alt, fundet nær Nag Hammadi i det Øvre Egypten år 1945-47. Det er ét blandt flere gnostiske evangelier som alle stammer fra det andet og tredje århundrede, heriblandt er også Thomas Evangeliet.

Der var i oldkirken en diskussion om, hvilke skrifter der skulle medtages i Ny Testamente, men ingen af de gnostiske skrifter har på noget tidspunkt været "kandidater" til at optages i Ny Testamente og nævnes ikke i nogen af kanon-listerne (fortegnelse over normgivende kristne helligskrifter) fra denne tid, ej heller i regionen nær Nag Hammadi.

Alle skrifter i Ny Testamente er skrevet af apostle eller aposteldisciple. De apokryfe evangelier lever ikke op til dette krav og er senere pseudonyme skrifter. Også indholdsmæssigt afviger de så meget fra den første kirkes tro, at det ville være utænkeligt, at de ville få plads blandt kirkens normgivende skrifter.

Gnosticismen er en mangfoldig størrelse, men fælles er synet på den fysisk-materielle verden som noget ondt, et frafald bort fra en ren åndelig eksistens. Frelsen består her i at få indblik (gnosis = viden) i sjælens oprindelige tilstand. En kristendom med gnostisk fortegn må derfor omtolke eller helt skille sig af med skabelsen, Jesu menneskeblivelse, forsoningen m.v.

Kirkefædrene, bl.a. Justin Martyr, skrev flere skrifter for at gendrive gnosticismen.

Med venlig hilsen

Morten Munch