De kristne i statistikken

DEBAT: Antallet af kristne i Danmark ser ud til at falde, skriver Bodil Skjött. Hun giver et bud på hvorfor

Spørgsmål:

Hej, jeg hedder Marie Louise og jeg går i 10. klasse på Ingstrup Efterskole. Jeg er ved at lave en opgave om religion i Danmark, og kunne godt bruge din hjælp.

Hvor mange kristne er der i Danmark? Stiger eller falder det? Hvorfor?

Har religionernes udvikling noget med samfundets udvikling at gøre? Og hvordan?

Hvad gør de kristne for at gøre fortælle folk om/gøre folk interesserede i kristendommen?

Håber du vil svare inden for de næste dage.

På forhånd mange tak

Venlig hilsen

Marie Louise Gram

Svar:

Kære Marie Louise

Hvor mange kristne er der i Danmark?

Den største gruppe kristne i Danmark udgøres af dem, der er medlem af den danske folkekirke. I følge den seneste statistik fra januar 2002 er der ca. 4,5 millioner medlemmer af folkekirken, eller det samme som 84,3% af den danske befolkning.

Men der er også andre kirkesamfund i Danmark. Den største af de øvrige er den katolske kirke, som har omkring 35,000 medlemmer. Desuden findes der en række frikirker, hvoraf flere har et medlemstal på ca 5,000. Nogle er mindre.

Stiger eller falder det?

Det kan være vanskeligt at svare præcist - man kan jo godt være kristen uden at være officiel medlem af en kirke og man kan også godt holde op med at være kristen ude at melde sig ud af kirken.

Men hvad man kan sige er, at antallet af medlemmer af folkekirken falder. I løbet af de sidste 18 år er der, i følge Danmarks statistik, blevet 157.000 færre medlemmer af folkekirken. Det svarer til en nedgang på 7,3% af medlemmerne.

Ud fra dette er det rigtigt at sige at antallet af kristne falder i Danmark.

Men når procenten af kristne bliver mindre skyldes det også at der bliver flere danskere som tilhører en anden religion, fortrinsvis Islam.

Hvorfor?

Det kan der være mange svar på. Enhver som melder sig ind eller ud af en kirke har sine egne grunde til det. Den kristne tro på Gud og på evangeliet om hvem Jesus er og hvad han betyder er først og fremmest en personlig overbevisning.

Men de, som melder sig ud af en kirke - eller undlader at melde sig ind - oplever kirken og dens budskab og aktiviteter som irrelevante for dem. De synes livet giver mening uden og mener ikke de har brug for det, som kirken repræsenterer. Mange siger de oplever kirken og det som sker i kirken som uforståeligt, som en gammel tradition, der ikke kan bruges til noget i dag.

At man melder sig ud af en kirke betyder ikke nødvendigvis at man ikke tror på Gud.

Andre, som melder sig ind i en kirken eller deltager aktivt i dens aktiviteter vil svare helt modsat. Måske at det er festligt og godt at være med til en gudstjeneste, at fællesskabet i en menighed er en vigtigt og nødvendig del af deres tilværelse, at troen på Gud og på Jesus er det som gør, at alt andet i tilværelsen bliver meningsfyldt og forståeligt.

Har religionernes udvikling noget med samfundets udvikling at gøre? Og hvordan?

Religion og samfund har altid påvirket hinanden. Religion hører med til det at være et samfund, hvad enten det er den kristne religion eller en anden.

Det er ikke sådan at jo mere udviklet og oplyst et samfund bliver jo mindre plads bliver der til religion.

Hvad gør de kriste for at gøre fortælle folk om/gøre folk interesserede i kristendommen?

Mange vil sige at kristne i Danmark ikke gør nok for at fortælle andre om deres tro og gøre dem interesserede i kirstendommen. Og der i kan de have ret. Det hører faktisk med til selve kristendommens væsen at fortælle andre om evangeliet, altså at drive mission.

Nogle af kirkerne i Danmark - både folkekirker og frikriker er meget aktive:

Man udgiver bøger og musik der fortæller om det man tror på. Man inviterer til forskellige arrangementer eller laver festivaler, eller man forsøger at komme i kontakt med folk på gaden eller hvor de bor for at samtale med dem om, hvad kristendommen er og hvordan man kan komme til tro.

Men når anklagen rettes mod mange kirker og kristne i Danmark at man er for lidt aktiv og gør for lidt for at komme i kontakt med folk og forklare hvad kristen tro går ud på, så gør de det med rette.

Nogle vil mene, at tro og også kristen tro er en privatsag. Det er jo rigtigt forstået på den måde at det er den enkelte der må tage stilling til om han eller hun vil tro. Men det kan han eller hun jo ikke tage stilling til, hvis de ikke får noget at vide om hvad evangeliet er og hvad den kristne tro går ud på. Det er kirken og de kristnes opgave.

Og det er faktisk lidt egoistisk at holde en god nyhed for sig selv, nemlig den at Gud elsker os for Jesu skyld og vil have fællesskab med os.

Hjertelig hilsen

Bodil Skjött