Den hellige ilds Ceremoni og andre mirakler

Hvorfor distancerer den protestantiske kirke sig almindeligvis fra mirakler? Biskop Karsten Nissen svarer

Spørgsmål:

Kære Karsten Nissen

Jeg er kvinde på 31 år, som skal skrive større skriftlig opgave i religion i min vinterferie. Min opgavetitel er mirakler i kristendommen.

Jeg har valgt at fokusere på et bestemt mirakel, Den hellige ilds Ceremoni, som jo er en ortodoks ceremoni, der finder sted hvert år ved påsken i Jerusalem.

Som en del af min perspektivering synes jeg det kunne være spændende at få en forklaring på, hvorfor den protestantiske kirke almindeligvis distancerer sig fra mirakler, modsat den ortodokse og katolske kirke.

Selv mener jeg, at det må være fordi det centrale er Evangeliet, som skal forkyndes i sin rene form, og derfor har man ikke behov for mirakler, men jeg kunne godt tænke mig at få det uddybet nærmere.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Signe

Svar:

Kære Signe

Det er et spændende emne, du har valgt.

Den kristne kirke bekender troen på en almægtig Gud. Derfor er der intet i den kristne tro, der taler imod, at Gud kan udføre "mirakler".

Påskemorgen er underet over alle undere. Gud brød dødens magt, og oprejste Jesus fra døde.

Når vi taler om Guds almægtige kraft, og hans dermed sammenhængende evne til i alle forhold at handle som han vil, bevæger vi os samtidig ind i et rum, hvor intet kan bevises ved hjælp af logik eller naturvidenskab.

Et under - eller et mirakel - er netop en begivenhed, som strider imod al logik og naturvidenskab. På den anden side kan man ikke sige, at Gud dermed bryder naturlovene. For ifølge en kristen tankegang har Gud selv skabt naturlovene.

Der er den forskel på den romersk-katolske og ortodokse kirke på den ene side og de protestantiske kirker på den anden side, at vi i de protestantiske kirker (hvortil den evangelisk-lutherske kirke hører) ikke har en "lære" om mirakler/undere.

Men vi tror, at Gud kan udføre undere. Vi kan bede om helbredelse fra sygdom fordi vi tror, at Gud har magten til at gøre os raske. Men vi kan aldrig kræve en sådan helbredelse, og vi må efter min opfattelse heller ikke gøre den til et resultat af vor egen tro. Gud handler når og hvor han vil. Og lidelsen er en gåde, som ethvert kristent menneske må leve med.

Den lutherske kirker distancerer sig altså ikke fra mirakler/undere, men har på den anden side hverken en særlig lære herom eller særlige ritualer - som den hellige ilds Ceremoni, som du har valgt at studere nærmere. Guds handling i historien i dag er vi ikke i stand til at sætte på bestemte eller særlige formler.

Jeg ønsker dig held og lykke med dit projekt.

Med venlig hilsen

Karsten Nissen