Findes der en religion uden engle og profeter?

"Ideen om en slags religion uden andet end Gud går tilbage til deismen, der havde mange tilhængere hos de rige og dannede i 1700-tallet i Europa," skriver Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab. Foto: Foto: Frèdèric Cirou/colourbox.dk

"Den unitariske kirke ligger nok tættest på ideen om en tro alene på Gud," svarer Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab

Spørgsmål:

Jeg er både døbt og konfirmeret i den kristne protestantiske tro, men jeg er efterhånden blevet et par år ældre og er begyndt at tænke over, hvad jeg virkelig tror på, og hvor jeg "passer ind". Jeg tror på Gud! Men, jeg er kommet frem til, at jeg altså bestemt ikke tror på hverken Jesus, Moses, Abraham eller nogen som helst af alle de andre!

Findes der en religion eller gruppe eller noget, som kun tror på Gud og ingen profeter, engle, andre guder eller noget som helst, bare Gud?
Hvis der gør, kan jeg eventuelt få noget information om det, eller i hvert fald høre om noget lignende?

Med venlig hilsen
Karina

Svar:

Kære Karina

Hvis man med tro også forstår accept af noget som en autoritet eller ideal, kan jeg ikke umiddelbart komme på en religion, hvis medlemmerne alene tror på Gud, men ikke på noget andet.

Den unitariske kirke, der har en menighed i København, ligger nok tættest på ideen om en sådan tro alene på Gud, men for unitarerne er Jesus dog en vigtig rollemodel. Ideen om en slags religion uden andet end Gud går tilbage til deismen, der havde mange tilhængere hos de rige og dannede i 1700-tallet i Europa.

Formentlig er mange af de tanker, der præger den unitariske menighed, udbredte også blandt den danske folkekirkes medlemmer. Men, ved at give afkald på Bibelen, Kristus, Moses og så videre er billeduniversitet blevet temmelig fattigt, og forbindelsen til den religiøse tradition i Danmark, med dens middelalderkirker, salmedigtere, velkendte ritualer og så videre, er blevet kappet.

Det er måske nogle af grundene til, at der kun er én unitarisk menighed i Danmark, selv om dens ideer på mange måder kan virke meget tilgængelige for moderne mennesker.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.