Gud er vores far

Spørgsmål:

Kære Nana!

Jeg har et spørgsmål om Fadervor. Jeg skal arbejde med bøn i et kristendomsforløb i 5. klasse og vil arbejde med både Fadervor og Ave Maria.

Men hvad betyder 'fader' på originalsproget, og hvad er originalsproget? Jeg har hørt, at 'fader' kan betyde mange flere ting end det danske far. For eksempel fæstning og lærer, men også andre ting, som jeg nu desværre har glemt.

Om Ave Maria: hvor kan jeg finde mere om den bøn?

Hvor den stammer fra, oprindelse med mere?

Lisbeth

Svar:

Kære Lisbeth

Det græske ord for 'fader' er 'pater'. Ordet anvendes i Bibelen først og fremmest i dets ligefremme betydning, nemlig om mandens rolle i forhold til børnene. Derudover bruges ordet blandt andet i betydningen 'forfader' eller 'stamfader', ligesom det undertiden anvendes som ærestitel eller om Gud selv.

I Det Nye Testamente er faderbilledet det helt overordnede gudsbillede. Det kommer helt afgørende til udtryk i Fadervor, hvor Jesus jo lærer os at bede til Gud som vor Far.

Ave Maria-bønnen har rødder i Det Nye Testamente og gengiver engelens ord til Maria, da Kristi fødsel bebudes: "Vær hilset Maria, fuld af nåde" (Luk. 1,28) og Elisabeths hilsen til Maria: "Velsignet er du blandt kvinder og velsignet er dit livs frugt" (Luk. 1,42). Bønnen kendes tilbage fra middelalderen og bruges i den katolske og den ortodokse kirke. Hvis du søger på nettet under 'ave maria', kommer der utallige sider med informationer og forslag tl litteratur om ave maria. Se blandt andet her

Med venlig hilsen

Nana Hauge,

cand.theol.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.