Himmelske øjne

Englene er på banen, når der skal kommunikeres mellem jord og himmel.

SYNER: At se engle som væsener fuld af øjne kan være et udtryk for, at Gud følger opmærksomt og omsorgsfuldt med i vore liv, forklarer Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Efter en åbenbaring i Tibet er jeg blevet kristen.

Jeg kan se et øjne på himlen. Ofte er der mange, nogle er utydelige, mens andre og ofte kun et enkelt af gangen er helt perfekte og klare. Hvad er det?

Anders

Svar:

Kære Anders
Der er muligvis tale om, at du ser syner. Det sker, at Gud giver os at erfare sit nærvær gennem syner, gennem billeder, gennem ord, tanker. Øjet er ofte et udtryk for, at Gud følger opmærksomt og omsorgsfuldt med i vore liv.

Nogle gange kommer Gud os nær gennem sine engle, og englene er sendebud fra Gud, og de er skabninger, som Gud virker igennem, når der skal være kommunikation mellem jord og himmel. Derfor er der nogle, som ser englene som væsener fuld af øjne.
Det er ikke alle syner, som er fra Gud. Nogle kommer fra vor underbevidsthed og formers af vor forestillingsevne; Nogle kan være illusioner skabt af djævelen.
Du må derfor spørge dig selv om disse syner af øjne, du har, ledsaget af en indre fred, eller skaber de uro i dit sind? Gør de Gud stor for dig, eller er de præget af angst?

Hvis Gud bliver stor for dig, og hvis du bliver styrket i oplevelsen af, at du er Guds barn og elsket af Gud, er der en god chance for, at dine syner er fra Gud eller en Guds engel.
Jeg foreslår, at du beder denne bøn til Gud:

Gud, jeg takker dig for din kærlighed til mig. Nu beder jeg dig i Jesu navn: Send mig din Helligånd, så at jeg kan skelne hvad, der er fra dig og hvad, der ikke er fra dig. Hvis de syner, jeg har, ikke er fra dig så tag dem fra mig, men er de fra dig så lad mig forstå, hvad du vil med mig, og hvor du leder mig i mit liv. Jeg betror mig selv og mit liv i dine hænder. I Jesu navn. Amen.
Med venlig hilsen

Ole Skjerbæk Madsen
Daglig leder af I Mesterens Lys