Hvad betyder min drøm om Jesus?

Min umiddelbare forståelse af sammenhængen mellem korset og ilden er, at Jesus på korset går ind i den menneskelige smerte, skriver Morten Munch.

Spørgsmål:

Jeg drømte engang om Jesus. Det var en kort drøm, men det var tydeligt, at det var ham på grund af, at han var i korset. Omkring ham var der flammer af ild. Hvad kan drømmen betyde?

Nielsi

Svar:

Kære spørger

Du spørger om betydningen af en drøm, hvor du har set Jesus på et kors (du skriver "i" et kors; jeg vælger ikke at lægge en særlig betydning i den formulering), omgivet af ildflammer.

Hvad drømmen måtte have af betydning for dig personligt, er der vist ikke andre end dig selv, der vil kunne svare på. Andre vil kunne være din samtalepartner i processen med at udforske det, men det, mener jeg, forudsætter en personlig samtale med mulighed for at lytte ind til din oplevelse og din situation i langt højere grad end en e-mailkontakt kan gøre, især med så sparsomme oplysninger som i det konkrete tilfælde.

Jeg går ud fra, at dit spørgsmål er motiveret af, at du finder ildflammerne omkring den korsfæstede person overraskende - selv om du ikke giver udtryk for det. Min umiddelbare forståelse af sammenhængen mellem korset og ilden er, at Jesus på korset går ind i den menneskelige smerte, går i nærkamp med verdens ondskab og i sin lidelse tager konsekvenserne af menneskets synd på sig.

Ild kan forstås som en rensende dom. En kristen tolkning af korset er, at der her tages forskud på verdensdommen - med evangelisten Johannes' ord kommer den, der tror på Jesus ikke for dommen, men er allerede gået over til livet gennem troen på Jesu gerning. Du må selv vurdere, om det giver mening i forhold til din egen oplevelse af drømmen.

Jeg tror ikke, at alle drømme bærer på en mening, men en hovedregel vedrørende drømme, hvor Jesus optræder, vil for mig være, at sådanne drømme må anspore til at undersøge evangeliernes Jesus. Det er den prøvesten, enhver drøm må prøves på, set ud fra en kristen synsvinkel.

Med venlig hilsen

Morten Munch,
cand.theol.