Hvad er menneskehedens alder ifølge Bibelen?

Bibelen fortæller om jordens skabelse -men ikke i alle detaljer. - Foto: Arkiv

Overordnet set tror jeg, det er vigtigt ikke at søge efter svar i bibelteksterne på spørgsmål, som de ikke svarer på, skriver adjunkt Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Hvor gammel er menneskets oprindelige alder (Bibelens kronologi)? Spørgsmålet afhænger af, om der kan finde en jordisk opstandelse sted, såfremt mennesket alder var flere millioner år gammelt.

Med venlig hilsen
Bent


Svar:

Kære Bent!

Den sidste del af dit spørgsmål forstår jeg ikke, så her må du eventuelt lige vende tilbage med en præcisering af hvad, du mener. Den første del af spørgsmålet forstår jeg sådan, at du gerne vil vide hvor gammel menneskeheden ifølge Biblen er.

Overordnet set tror jeg, det er vigtigt ikke at søge efter svar i bibelteksterne på spørgsmål, som de ikke svarer på. Eftersom teksterne i den såkaldte urhistorie i 1 Mos 1-11 ikke er historieskrivning som vi f.eks. kender det fra 1-2 Kongebog, men såkaldt protohistorie, altså en beskrivelse af menneskehedens historie i tidernes morgen før skriftsproget blev opfundet, og mytografi, dvs. en blanding af mytologi (gudelære) og historiografi (historieskrivning), som anvender mytisk sprogbrug til at beskrive virkelige hændelser, så kan vi ikke forvente at finde naturvidenskabelige svar i disse tekster på spørgsmål om f.eks. jordens alder.

Når det gælder menneskehedens alder, kan vi heller ikke bare tælle de mange aldersangivelser sammen for at regne os frem til, hvornår de første mennesker levede, eftersom vi dels har at gøre med slægtstavler, som er selektive i forhold til hvilke slægtsled, der tages med, og dels ved for lidt om, hvordan disse slægtstavler blev forstået i deres oprindelige historiske sammenhæng, Jeg har i to andre svar på religion.dk gjort mere detaljeret rede for problemerne med forståelsen af [size=1]teksterne i 1 Mos 1-11 og i særdeleshed slægtstavlerne, og i disse svar vil du kunne finde mere information om problemerne.

Med venlig hilsen

Jens Bruun Kofoed, Adjunkt i Gammel Testamente ved Dansk Bibel Institut

[/size]
Kommentar:

Tak for svaret. Ifølge Bibelens kronologi er det godt 6000 år siden menneskets skabelse. Det finder jeg rigtigt. Jeg har også læst noget lignende i en e-bog kapitel 1. www.eksistentielle-tanker.dk så det lyder meget sandsynligt.

Hvis menneskehedens alder havde været flere millioner år, havde den jordiske opstandelse været en umulighed på grund af pladsproblemer. Bibelen siger nemlig, at der vil finde en opstandelse sted både af retfærdige og uretfærdige.(Apostlenes Gerninger 24:15).

Med venlig hilsen
Bent

Svar:

Kære Bent!

Som jeg nævnte i mit første svar, kan man ikke uden videre bruge Bibelens stamtavler til at regne sig tilbage til menneskets skabelse. Det kræver nemlig, at man forstår stamtavlerne som fuldstændige - altså indeholdende alle slægtsled - og det gør de efter al sandsynlighed ikke.

Hvor mange år, der i givet fald er "sprunget over" i de slægtstavler, vi har, er en anden sag. Næppe så mange, at vi kan presse det bibelske materiale til at tale om at mennesket er millioner af år gammelt.

En anden forudsætning, som ikke uden videre er holdbar i din kommentar forneden, er, at den "jordiske opstandelse" vil være en umulighed på grund af pladsproblemer. Hvis jeg skal følge tankegangen, så betyder det jo, at du ikke tager højde for en række faktorer såsom epidemier, naturkatastrofer eller andet, som kan have udslettet større dele af menneskeheden fra tid til anden? Dette blot som nogle kommentarer.

Med venlig hilsen
Jens Bruun Kofoed

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.