Hvad handler det kristne håb om?

Gode gerninger skal ikke udføres på baggrund af et håb om frelse, men alene af den nutidige tro, skriver teolog Mette Madsen Foto: stock.xchng

Det kristne håb handler ikke kun om en fremtidig frelse, men også om håb i det håbløse, altså et nutidigt håb, svarer teolog Mette Madsen

Spørgsmål:

Kan det tænkes, at det kristne håb, med fokus på fremtiden, er mere fremtrædende for nutidens kristne?

At troen på Gud kommer efter og er uadskillelig fra håbet, og at den sammenbindende, nutidige kærlighed er svækket i vor travle tid?

Hvis dette kan have sin rigtighed, forvandles det kristne håb så til et egoistisk håb om en fremtidig frelse og troen på en sikker vej dertil?

Hvad gør det kristne håb egentlig for det kristne menneske i dag, hvis kun kærligheden tilskyndes de allernærmeste "næster," og troen er et privat anliggende?

På lærerseminariet skriver vi en opgave om det kristne håb, og dette er nogle spørgsmål, der er opstået i forbindelse med. Et eventuelt svar vil derfor indgå i opgaven.

Med venlig hilsen Lena

Svar:

Det er ikke muligt at give en entydig beskrivelse af, hvad det kristne håb er, for håb handler ikke kun om en fremtidig frelse, men handler også om håb i det håbløse, altså et nutidigt håb.

Preben Kok har skrevet en bog, der hedder 'Skæld ud på Gud', der handler om, hvordan kristendommen kan give håb, der hvor livet ser allermest sort ud.

Men hvis vi holder os til fremtidshåbet, så er det rigtigt, at håbet kan fremstå som et egoistisk håb, der kun handler om egen frelse.

Denne form for tro og håb er dog ikke noget, som Luther kan tages til indtægt for, da han netop gør op med den frelse, der bygger på gerningsretfærdighed, således at man ikke i forhold til Gud kan gøre sig fortjent til frelse ved at gøre gode gerninger.

Gode gerninger skal således ikke udføres på baggrund af et håb om frelse, men alene af den nutidige tro, der ikke kan lade være med at gøre gode gerninger, også selvom der ikke er nogen fortjeneste i det.

Søren Kierkegaard har senere beskæftiget sig med frelsen, hvor han siger, at troen ikke forholder sig til den fremtidige frelse, men kun er optaget af nutidens relationer, hvis den er ret tro.

Søren Kierkegaard vil således sige, at en tro, der kun er forårsaget af en fremtidig frelse, ikke er nogen rigtig tro.

Med venlig hilsen
Mette Madsen, teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.