Hvad symboliserer korset?

Er korset et religiøst eller nationalt symbol - eller pynter det bare? Foto: Arkiv

De fleste danskere vil sige, at korset har med kristendommen at gøre. Men ikke alle har en klar idé om, hvorfor korset hænger i kirkerne, skriver Henrik Ertner Rasmussen

Spørgsmål:

Hvad betyder korset for danskerne i dag? Er det et religiøst tegn? Eller pynter det bare kirken?

Ouzair

Svar:

Kære Ouzair

Spørgsmålet kan sikkert bedst besvares ved at lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1.000 danskere, som tilsammen danner et repræsentativt udsnit af befolkningen, svarer på spørgsmålet, og så håber vi, at de er så ærlige som muligt.

Jeg kan kun give et svar ud fra mit eget billede af danskerne og deres religiøsitet: De fleste som ser korset i det danske flag, vil sige at det har noget med kristendommen at gøre. Men korset står også på mange gravsteder på kirkegårdene, så derfor forbindes det også med døden.

De danskere, som er bevidste om kristendommen, er som regel også bevidste om, at korset symboliserer Jesu død og opstandelse. Det er vigtigt, at korset ikke kun afbildes med Jesus hængende på det, men også som tomt. Korset er tomt, graven er tom, Jesus stod op og Han lever! sådan lyder en kendt børnesang, der ofte synges i kristne børneklubber omkring påske.

Når folk går med et kors om halsen, er det på den ene side et smykke, men på den anden side vil mange også sige at de har det på som en bekendelse til Jesus Kristus.

At en kirke er dekoreret med et kors, er for de fleste en selvfølge. Men mange almindelige danskere, for hvem kristendommen ikke i det daglige har stor betydning, har nok ikke nogen særlig klar fornemmelse af, hvorfor korset egentlig er der. Men på og i en kirke har det altså helt klart en religiøs funktion.

Med venlig hilsen
Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær i Dansk Europamission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.