Hvad tror mormoner på?

Mormons bog er, sammen med Biblen, grundlaget for Mormonvebægelsen. Foto: Toke Hage/ritzau

Dialogcentrets Tom Thygesen giver en kort sondring mellem mormoner og kristne

Spørgsmål om mormoner

For et par dage siden var jeg på besøg i mormonernes nye tempel i København og snakkede lidt med nogle af dem bagefter. Jeg synes, deres budskab lyder meget "kristent".

Hvor ligger problemet - er det fordi de også har andre hellige bøger end Bibelen?

Venlig hilsen,
Jann

Svar fra brevkassen

Hej Jann

Af de vigtigere forskelle på mormonisme og kristendom kan nævnes:

1. Autoritet:Kristne har Bibelen og i vekslende grad kirkens tradition.Mormoner har Joseph Smiths 'The Book of Mormon', Bibelen og i nogen grad andre af Smiths bøger.

2. Menneskesyn:Kristne mener, at mennesket altid er på et lavere niveau end Gud, men kan helliggøres til evigheden af Gud. Mennesket er en forening af krop og sjæl, som ikke har levet altid.Mormoner mener, at menneskets kerne er en ånd, der har eksisteret altid. Ved korrekte handlinger forvandles ånden til en Gud, der hersker over et solsystem akkurat som Bibelens Gud.

3. Teologi:Kristne mener, at Gud er et evigt, uskabt, ukødeligt og uendeligt væsen, der altid optræder i 3 skikkelser, Faderen, Sønnen og Helligånden.Mormoner mener, at Bibelens skabergud, som de kalder Elohim, engang var et normalt menneske, der ved at leve perfekt blev til gud. Også Jesus var oprindelig et normalt menneske, søn af Elohim, men blev til gud, Israels gud Jehova, ved et perfekt liv, men underordnet
Elohim. Guder er væsner af kød og blod.

4. Frelseslære:Kristne mener, at mennesket blev deformeret lige efter Skabelsen, nemlig ved 'syndefaldet'. Mennesket blev indfanget i sit ønske om at bero på sig selv og at tro på sin egen fantasi og behov for frihed, og kan derfor ikke af egen kraft efterleve Guds vilje. Derfor er mennesket underlagt Synden (selvoptagetheden, modvilje mod Guds vilje) og Døden. Kun i kraft af Kristi evangelium, offer og opstandelse og Helligåndens evne til at knytte os til dette - især via sakramenter - kan mennesket få adgang til Livet.Mormoner mener, at mennesket ved at have kontakt til sin indre, evige ånd af egen kraft kan følge Guds vilje og dermed sikre sig et åndeligt efterliv. Ved et særligt perfekt liv (fx. deltagelse i morminismens tempelkult) kan mennesket forvandles til en gud på niveau med Gud
Fader/Elohim og Jesus Kristus/Jehova.

Venligst,
Tom Thygesen Frederiksen
Akademisk medarbejder, cand. theol.