Hvem er gudssønnerne?

Foto: .

Gammel Testamente kender til eksistensen af guddommelige væsener ved siden af Gud, skriver professor i religionsvidenskab Hans J. Lundager Jensen

Spørgsmål:

Hvem er 'gudssønnerne' i 1. Mos. kap. 6 vers 4?

Svar:

Hverken i den lille fortælling i begyndelsen af 1 Mos 6 eller andre steder i Gammel Testamente forklares det, hvem disse gudssønner egentlig er. Enhver forklaring må derfor blive et forsøg. Selve udtrykket gudssønner, der jo er oversat fra hebraisk, kan betyde guder eller guddommelige væsener, og det er formentlig dét, der menes her.

Gammel Testamente kender til eksistensen af guddommelige væsener ved siden af Gud, altså den ene guddom, der er verdens skaber. Kendte eksempler på sådanne guddommelige væsener er engle, men der nævnes også keruber, serafer og andre. Det særlige ved Gammel Testamente er, at disse andre guddommelige væsener normalt ikke har nogen selvstændig funktion; fx beder man ikke til dem eller bringer dem ofre. Den én-gudsdyrkelse, der findes i Gammel Testamente, har udviklet sig ud af en mere almindelig fler-gudsdyrkelse, og sporene er ikke helt sløjfet.

Hvad laver gudssønnerne så her i denne fortælling lige før syndfloden? Der er sikkert tale om en fortælling i opløsning. Der kan have eksisteret en fortælling om et oprør i himlen eller lignende, der så har vækket Guds vrede, og deraf kom en verdenskatastrofe. Fortællingen er næsten gået i glemmebogen, men lidt blev tilbage.

Hans J. Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.