Hvem var de tre vise mænd?

De vise mænd blev senere udråbt til konger. Men hvad hed de vise mænd fra Østerland? Foto: Arkivfoto

"Der er sandsynligvis tale om astrologer fra Babylon, som med deres tilbedelse af Jesusbarnet opfyldte Messiasforjættelserne om at folkeslagene skal hylde Israels Gud", svarer katolske Kirsten Kjærulff

Spørgsmål om de tre vise mænd

Hvad hedder de tre vise mænd?

Venlig hilsen,
Anni

Svar fra brevkassen

De Hellige tre Konger var "vise mænd fra Østerland", som de omtales i Mattæusevangeliet kap. 2,1:

"Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: 'Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.'"

Der er sandsynligvis tale om astrologer fra Babylon, som med deres tilbedelse af Jesusbarnet opfyldte Messiasforjættelserne om at folkeslagene skal hylde Israels Gud f.eks. i salme 72:

"Konger fra Tarshish og fjerne øer
skal frembære gaver,
Sabas og Sebas konger
skal bringe tribut.
Alle konger skal kaste sig ned for ham,
alle folkeslag skal tjene ham."

Og hos Esajas kap. 60,5:

"Da stråler du af glæde, når du ser det,
dit hjerte banker og svulmer,
når havets skatte bringes til dig
og folkenes rigdom kommer til dig.
Kameler i mængde flokkes hos dig,
dromedarer fra Midjan og Efa,
fra Saba kommer de alle sammen,
de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris."

For hos Matthæus står der videre:

"Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra".

Kirkefædrene har udlagt disse gaver som symboler på Kristi kongeværdighed (guld), Hans guddom (røgelse) og Hans lidelse (myrra).

Matthæusevangeliets fortælling om de vise mænd har karakter af en legende, der vil forklare noget om Jesu person. Der står faktisk ikke noget om, at de var konger og heller ikke, at der var tre.

Origenes fra Alexandria (+ 254 e.Kr.) er den første, der taler om, at der var tre vise mænd repræsenterende de tre verdensdele, man kendte i antikken: Asien, Afrika og Europa. Derfor bliver den ene af kongerne gerne fremstillet som en sort mand. I det 11. årundrede gav man dem de tre navne: Caspar, Melchior og Balthasar.

I stjernemessen Hellig Tre Kongersdag, gik folket i middelalderen i optog anført af præsterne, som repræsenterede de tre konger og derfor var iført brogede kapper. Syngende vandrede optoget gennem kirken op til julekrybben, hvor man knælede ned for barnet og afleverede gaverne.

Senere blev det skik at flytte dele af Hellig Tre Kongers-fejringen uden for kirkerummet, De folkelige Hellig Tre Kongersoptog drog fra hus til hus og hvert hjem blev velsignet. Med kridt skrev man over døren C+M+B samt årstallet, mens man bad en bøn om velsignelse. De tre bogstaver står for de tre kongers navne, men nok først og fremmest for bønnen: Christus Mansionem Benedicat, dvs Kristus velsigne dit hjem.

I Den katolske Kirke fejres Hellig Tre Konger som festen for Herrens åbenbarelse, dvs. den begivenhed, der åbenbarer for verden, at Gud blev menneske ikke kun for jøder, men også for hedninger, ja for for alle folkeslag på hele jorden repræsenteret af de tre vise mænd, og at Kristus er menneskenes lys og ledestjerne, der lige som stjernens lys leder dem, der søger Ham og længes efter at tilbede Ham, til stalden i Betlehem.

Venlig hilsen,
Kirsten Kjærulff

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.