Hvor gammel blev Jesus?

"De lærde er uenige, men personligt tror jeg, at den konjunktion mellem Jupiter og Saturn, der fandt sted i år 7 før Kristi fødsel, har været det fænomen, der blev til "Stjernen over Betlehem". I så fald er Jesus Kristus altså født 7 år før Kristi fødsel, " skriver teolog Carsten Korsholm Poulsen. Foto: colourbox.com

Jesus blev omkring 33 år, og brugte de sidste tre år af sit jordiske liv på at vandre rundt og fortælle om Gud og helbrede syge, svarer teolog Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål om Jesus

Hvor gammel blev Jesus? Hvor længe vandrede han rundt? Det år vi kalder "år 0," er det møntet på den historiske Jesus eller den bibelske Jesus?

Med venlig hilsen
Lotte Hansen

Svar fra teolog

Kære Lotte

I Lukasevangeliet (kapitel 3, vers 23) står der, at Jesus var omkring 30 år, da han begyndte at træde offentligt frem. Og vi kan af de følgende beretninger se, at fra han trådte offentligt frem, og til han blev korsfæstet, gik der tre år.

Så svaret er, at Jesus blev omkring 33 år og brugte de sidste tre år af sit jordiske liv på at vandre rundt og fortælle om Gud og helbrede syge med mere.

Vores tidsregning, hvor år 0 er det år, Kristus er født, blev først indført i år 525, hvor en munk prøvede at regne baglæns i historien og nåede frem til, at Jesus var født 525 år tidligere.

Før dette øjeblik havde man ikke nogen samlet verdensomspændende tidsregning, men angav årstal for eksempel: Så mange år efter Roms grundlæggelse eller Da Kejser X havde regeret i 12 år, og derfor er det ret svært at tælle helt nøjagtigt tilbage i tiden.

Mange mener da også, at den gode munk regnede lidt galt - måske 7 år galt. De lærde er uenige, men personligt tror jeg, at den konjunktion mellem Jupiter og Saturn, der fandt sted i år 7 før Kristi fødsel, har været det fænomen, der blev til Stjernen over Betlehem. I så fald er Jesus Kristus altså født 7 år før Kristi fødsel!

Men det vigtigste er jo, at han blev født, ikke hvad år det skete.
Da man fastsatte år 0, skelnede man ikke mellem den historiske Jesus og den bibelske Jesus," som du spørger til.

Det har altid været kristendommens klare tro, at de to er den samme: Bibelen beskriver, hvordan den historiske person, Jesus fra Nazaret, samtidig er Guds evige søn. Så svaret må være, at det er møntet på Jesus, der både er historisk og bibelsk i samme person.

Med venlig hilsen,
Carsten Korsholm Poulsen
Cand.theol og undervisningskonsulent i Indre Mission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.