Hvor mange udvandrede fra Egypten?

ARKIVFOTO. Kong Harald og dronning Sonja repræsenterer det norske kongehus, når Storbritanniens prins William gifter sig med Catherine Middleton den 29. april i år --Queen Sonja of Norway and King Harald attend the women''s cross country 4 x 5 km relay eve Foto: Wikimedia Commons

At antallet af mennesker var 600.000 er utopisk. Dette kan enten være en overdrivelse eller en fejl i oversættelsen, mener bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Hej, jeg har et par spørgsmål angående Exodus. Ifølge Toraen udvandrede israelitterne fra Egypten og vandrede i 40 år.

Hvordan kunne det tage dem 40 år at nå fra Egypten til Israel? Hvor mange mennesker udvandrede? Hvordan fandt de mad i ørkenen i 40 år? Hvornår fandt udvandringen sted set med vores nutidige tidsregning? Håber, I kan svare på mine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Christina

LÆS OGSÅ: Torah - jødernes hellige lovbog

Svar:

Kære Christina!

Her er lidt kommentarer til dine spørgsmål.

Med hensyn til de 40 år så kan det jo i princippet tage uendelig lang tid at bevæge sig fra punkt A til punkt B, alt efter om man overhovedet begiver sig af sted, og hvad man foretager sig undervejs! Den eneste forklaring, som vi har, er fortællingens egen, nemlig at det skete på grund af israelitternes ulydighed, og fordi Gud ville prøve dem. Se for eksempel 3 Mos 14,33; 32,13-15; Hos 2,16; 9,10.

LÆS OGSÅ:Jødiske fester og højtider

I 2 Mos 12,37-38 får vi at vide, at "israelitterne brød nu op fra Ramses og drog mod Sukkot, omkring 600.000 mand foruden deres familier. Der var også en stor og broget flok, som fulgte med dem. Dertil kom en mængde får og køer." For at tage det sidste først så havde de altså til en vis grad fødevarer med sig i form af "en mængde får og køer", men ellers er det jo senere i fortællingen Gud, der giver israelitterne mad i form af manna (2 Mos 16) og vagtler (4 Mos 11).

Når det gælder antallet af israelitter, er "600.000 mand foruden deres familier" et utopisk højt tal. For det første ville karavanen være så lang, at den sidste israelit næppe ville have forladt Egypten, da den første nåede frem.

For det andet er der det mere saglige argument, at Kana'an demografisk set ikke ville være i stand til at huse så stor en befolkningsgruppe. Befolkningstæthed i den gamle Orient er notorisk svær at fastslå, men Kana'an har næppe kunnet brødføde mere end 100.000 mennesker i alt på dette tidspunkt.

LÆS OGSÅ: Hvad ved vi egentlig om Moses?

Forklaringen på det utopiske tal er enten, at der er tale om en såkaldt hyperbol, altså bevidst overdrivelse som litterært virkemiddel, eller også - og det er det mest sandsynlige - at oversætterne af den oprindelige hebraiske tekst har misforstået de ord, som er oversat med "tusinder", "hundreder" og "tiere". Meget tyder på, at de ord der rigtig nok betyder "tusinder", "hundreder" og "tiere" også har haft en militær betydning som betegnelse for relative størrelser (kompagni, deling, osv.) altså den største, mellemste og mindste militære enhed. I denne forståelse bliver der altså tale om en betragteligt mindre gruppe, som udvandrede fra Egypten.

Ifølge den interne bibelske kronologi har udvandringen fundet sted enten i 1446 f.Kr. eller omkring 1270 f.Kr.

Den tidlige datering fremkommer ved at tage oplysningen 1 Kongebog 6,1, om at udvandringen fra Egypten fandt sted, 480 år før konstruktionen af Salomos tempel begyndte som en eksakt kronologisk oplysning. Og eftersom vi kan datere Salomos påbegyndelse af tempelbyggeriet til 966 f.Kr., må udvandringen have fundet sted i 1446 f.Kr.

Den sene datering fremkommer ved at forstå de 480 år i 1 Kongebog 6,1 som et rundt tal, der i virkeligheden beskriver et antal generationer, og som derfor angiver en noget kortere periode.

Bedste hilsner
Jens Bruun Kofoed
P.hd og adjunkt ved Dansk Bibel Institut