Hvordan blev Danmark gjort kristent?

"I første omgang blev Kristus betragtet som én gud blandt hedenskabens mange guder. Men efterhånden vandt kristendommens forbud mod dyrkelse af andre guder indpas, og de hedenske guder mistede deres magt", svarer studerende Sophie Bønding Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Kristningen af Danmark var en længere proces, der foregik side om side med at landet blev samlet i ét kongedømme. Lokale herskere spillede en afgørende rolle i etableringen af kristendommen i Danmark, forklarer religionsvidenskabs-studerende Sophie Bønding.

Spørgsmål:

Jeg sidder og er i gang med en projektopgave, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man gjorde Danmark kristent - altså ikke historien om Harald Blåtand, men sådan hele Danmark. Var der tvangs-dåb og lignende?

Mathilde

Svar:

Kære Mathilde

Kristningen af Danmark var en lang og kompliceret proces, der strakte sig fra ca. 800 e.Kr., hvor hedenskaben var dominerende, til ca. 1200 e.Kr. hvor kristendommen var dominerende.

I selve etableringen af kristendommen og den kristne kirke i Danmark spillede konger og lokale herskere en afgørende rolle. Overgangen til kristendommen gik hånd i hånd med overgangen fra mindre stammesamfund til etableringen af Danmark som et samlet kongedømme.

LÆS OGSÅ: Hvem gjorde danskerne kristne

Kristningen startede i samfundets top. Missionærernes strategi var at henvende sig til lokale herskere og overbevise dem om at dyrke den kristne gud. Herefter stod herskerne for finansieringen af kirkebyggeri og sørgede for det tilknyttede præsteskab. Mens herskerne understøttede missionen, gav kristendommen legitimitet til herskerne.

Præcist hvordan kristendommen blev udbredt til den bredere befolkning, siger kilderne ikke meget om. Men det tyder ikke på, at konger eller stormænd har foretaget tvangskristning af befolkningen i al fald ikke i så stort omfang, at det er blevet overleveret i kilderne.

LÆS OGSÅ: "Før kristendommen havde man ikke et ord for religion"

Men et vigtigt led i kristningen var, at kristendommen blev gjort til danskernes egen religion. Et eksempel herpå er, at Kristus blev fremstillet som en stærk og magtfuld gud, der kunne sikre folkets trivsel i det jordiske liv blandt andet gennem succes i krig og markens frugtbarhed ligesåvel som de hedenske guder gjorde det.

I første omgang blev Kristus betragtet som én gud blandt hedenskabens mange guder. Men efterhånden vandt kristendommens forbud mod dyrkelse af andre guder indpas, og de hedenske guder mistede deres magt. Netop kravet om kun at dyrke den kristne gud var afgørende for, at kristendommen efterhånden blev dominerende, mens hedenskaben samtidig forsvandt.

LÆS OGSÅ: Sådan blev kristendommen indført i Danmark

I løbet af 1100- og 1200-tallet nåede kristendommen for alvor ud til folket. I denne periode blev riget inddelt i stifter med hvert sit bispesæde, Danmark fik sit eget ærkebispesæde, og størstedelen af landets kirker blev bygget. Kirken var stadig tæt knyttet til kongemagten, men etableringen af det store netværk af kirker og bisper gjorde, at den blev mere uafhængig og nu i højere grad end tidligere rettede fokus imod den brede befolkning.

Denne udvikling understøttedes af, at munkeordener etablerede sig i byerne med fokus på prædiken blandt folket.

Med venlig hilsen
Sophie Bønding
Cand.mag. og ph.d.-studerende ved Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.