Hvorfor bærer nonner tørklæde?

Søster Abraham bor til daglig i Jerusalem. - Foto: Foto: Arkiv

I den arabiske verden føler man sig ikke som en kryster eller en forbryder, når man skjuler sin identitet ved at tildække sit ansigt, skriver søster Abraham fra Jerusalem

Spørgsmål:

Hej Søster Abraham

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, du kan hjælpe mig med. Det drejer sig om nonnernes tørklæde/hovedbeklædning. Hvad er årsagen til, at nonnerne bærer tørklæde?

Udspringer det af Paulus' brev til korinterne 11:5-6, hvor det fremgår, at man bringer skam over sit hoved, hvis man som kvinde profeterer med hovedet bart?

Håber på snarligt svar.

Med venlig hilsen - og Guds fred

Shakir

Svar:

Kaere Shakir!

Tak for spoergsmaalet. Jeg tror ikke, nonnernes sloer har noget at goere med det, som Paulus taler om i 1.Kor. 11:5-6. Men derimod nok med orientalsk klaededragt overhovedet.

Men det er bare ikke saa enkelt, som det foerst kan se ud til. For nogle folkeslag er det at daekke sit hoved et tegn paa respekt og aerboedighed, hos andre er det lige det modsatte.

Den maerkelige skik helt at skjule sig under et sloer traeffer vi i Palmyra (Syrien), hvor de fornemme kvinder paa monumenterne ser ud som overfyldte stumtjenere, medens tjenestepigerne ikke er tilsloerede. Her er det kvinderne, der baerer sloer.

Men i 1. Kor. har vi at goere med en joedisk baggrund, og hos joederne er det maendene, som tildaekker deres hoved - kvinderne gjorde det indtil for nyligt ikke. Maend baerer bedesjal (tallith) under gudstjenesten, kalot eller hat under maaltider, og naar de laeser hellige boeger. Mange goer det hele tiden.

Da vi nu er naaet frem til ligestilling, er religioese kvinder her i Israel begyndt at tildaekke deres hoveder med hatte eller toerklaeder - i lighed med maendene!

Hvad nonner angaar, saa er/var de i lighed med munkene baade glatragede (latinere og ethiopiere) og tilsloerede. Her i Orienten er det ikke bare nonner, men ogsaa munke, som baerer sloer (syrernes og kopternes askima, byzantinernes epanokalimaukion, de armenske munkes store sloer).

Hos ethiopierne baerer hverken munke eller nonner sloer, men kun den saakaldte qob, munkehuen, som de til gengaeld aldrig tager af. Hvis ethiopierne (ogsaa laegfolk) derimod har deres shamma ("toga") over hovedet, saa traekker de den ned over skuldrene, naar de kysser evangeliebogen eller kors eller hellige billeder, eller naar de hilser paa nogen. Det regnes for meget uopdragent at hilse paa nogen med shammaen paa hovedet.

I Europa er det et tegn paa fejghed eller daarlig samvittighed at beholde sin hat paa (skjule sin identitet), naar man hilser paa nogen e.l. ("Naar maend jeg kasted min handske, opslog jeg min ridderhjelm...").

I den arabiske verden foeler man sig ikke som en kryster eller en forbryder, naar man skjuler sin identitet ved at tildaekke sit ansigt.

Med venlig hilsen

Dr.Kirsten Stoffregen Pedersen/Søster Abraham

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.