Spørg

Hvorfor siger kristne, at Jesus er Gud?

"Der skulle Gud til at forklare Jesus, og det skal der stadigvæk," skriver biskop Niels Henrik Arendt. Foto: Foto: Dtarazona/www.wikimedia.org

Har Jesus kaldt sig selv guddommelig? Eller har de kristne givet ham den status? Svaret er ingen af delene, skriver Niels Henrik Arendt

Spørgsmål om Jesus

Hvorfor siger de kristne, at Jesus er Gud, når han selv aldrig har proklameret guddommelighed? Faktisk tværtimod.

Med venlig hilsen,
Zubair Waheed

Svar fra biskop

Kære Zubair Waheed

Man kan diskutere, om Jesus direkte har proklameret sin guddommelighed. Evangelierne, som er den primære kilde til Jesu liv, viser i hvert fald klart, at han havde en særlig forståelse af forholdet mellem sig selv og Gud.

Men, ellers er forklaringen på, at de kristne holder Jesus for ét med Gud, at de mennesker, der færdedes med ham, ikke kunne finde nogen anden brugbar forklaring på hans ord og hans gerninger og hans væsen. For dem var erfaringen af Guds nærvær i hans person, at den tvang dem til at identificere ham med Gud, selvom det så betød, at alt hvad der havde med Gud at gøre måtte forstås på en helt ny måde.

Og den erfaring gør mennesker så den dag i dag med Jesus Kristus. Der skulle Gud til at forklare Jesus, og det skal der stadigvæk. Det er ikke de kristne, der guddommeliggør ham; det er ham, der med sine ord og gerninger så at sige ikke giver dem noget andet valg.

Koranen afviser denne forståelse af Jesus, men den er så heller ikke efter kristen eller historisk forståelse nogen primær kilde til Jesu liv.

Med venlig hilsen,
Niels Henrik Arendt
Biskop over Haderslev Stift

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.