Hvornår kom de vise mænd?

Der står faktisk ingen steder om de vise mænd, at de var tre, skriver Carsten Korsholm Poulsen. Foto: Danmarks middelalderlige Altertavler.

Der kan nemt have været nogle måneder mellem Jesu fødsel og de vise mænds ankomst, skriver teolog Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål om de vise mænd

Jeg har lige læst en bog om Jomfru Marias liv. Det er selvfølgelig fiktion, men ifølge den ankommer de tre vise mænd først, da Jesus er fyldt et år. Jeg har altid troet, de kom lige efter fødslen, sådan spiller vi jo også i krybbespillene.

Det hele passer meget bedre sammen, hvis der går et år, der er nogen rejsetid, og hvorfor skulle Herodes lade børn under to år slå ihjel, hvis det drejede sig om en nyfødt. Jeg har spurgt flere, men de ser på mig, som om jeg spørger meget dumt. Gør jeg det?

Med venlig hilsen,
TB

Svar fra brevkassen

Nej, du spørger ikke dumt. Da ingen af evangelisterne har alle detaljer med, har det til alle tider været op til os selv at prøve at forestille os, hvad der ligger mellem de puslespilsbrikker, vi kender fra evangelierne. Og specielt omkring Jesu første 30 år på jorden er der langt mellem brikkerne. Det har fået de fleste til at konkludere, at når Gud ikke har givet os alle detaljer omkring disse år, så er det fordi disse detaljer ikke er vigtige for os. Og det tror jeg også gælder. Men derfor er det alligevel naturligt at prøve at tænke lidt udover de brikker, vi har.

Og her kommer så spørgsmålet om, hvornår de vise mænd kom (at der var tre af dem er jo for resten en anden forlængelse mellem brikkerne - der står ingen steder i evangelierne at der var tre - det tal er nok opstået af, at de gav tre slags gaver til Jesus ifølge Mattæusevangeliet 2,11) - og dermed også hvor længe den lille familie boede i Betlehem inden flugten til Egypten, for den må have sket kort efter de vise mænds besøg, fordi det er gennem dem Herodes kommer på sporet af Jesus.

Først lidt sprogligt: vores nuværende oversættelse siger, at Herodes lod alle drengebørn på "to år og derunder myrde". Kai Kjær-Hansen skriver i Bibelselskabets kommentar til Mattæusevangeliet, at det bedst sprogligt forstås således: "fra drengenes toårsdag og derunder, det vil sige de ét-årige". Så det er sandsynligvis alle drenge under ét år, der er blevet myrdet. Dette passer godt med, at hverken de vise mænd eller dermed også Herodes havde nogen præcist tidsangivelse på fødslen. Så for en sikkerheds skyld har Herodes udryddet alle, der var født indenfor det sidste år.

Der kan således nemt have været nogle måneder mellem fødslen og de vise mænds ankomst. Det er slet ikke utænkeligt, at Josef valgte at tage arbejde på stedet for en tid i stedet for at skulle tage Maria og den nyfødte Jesus ud på den dengang lange og belastende rejse hjem.

Så: vi ved det ikke, men der kan nemt være gået en del længere tid mellem fødsel og de vise mænds ankomst end et krybbespil har plads til! Men jeg synes det er mest oplagt at antage, at det har været under ét år - også selv om en del kirkelig tradition lader Jesus være 2-3 år, da flugten til Egypten sker.

Men under alle omstændigheder taler vi om en forlængelse mellem de sikre puslespilsbrikker: han fødtes, de vise mænd kom og familien flygtede.

Med venlig hilsen
Carsten Korsholm Poulsen
Teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.