Indre Mission og Grundtvigianismen har fælles historie

KIRKEHISTORIE: De gudelige vækkelser udkrystalliseres i forskellige folkelige bevægelser. En af dem er Indre Mission, skriver Sprint

spørgsmål:

Hvordan opstod Indre Mission? Tilhørte Indre Mission og Grundtvigianismen den samme vækkelsesgruppe til at starte med?

Svar:

Ja, Indre Mission (IM) og Grundtvigianismen (Gr) stammer begge fra de "Gudelige vækkelser" i første halvdel af 1800-tallet. Man vendte sig mod den rationalisme (fornuftspræget, upersonlig kristendom), der prægede store dele af kirken.

I stedet ville man have mere personlig, "levende", kristendom i overensstemmelse med Bibelen - læst "enfoldigt" og bogstaveligt i overensstemmelse med den luthersk-pietistiske tradition.

Hen imod midten af 1800-tallet begyndte denne strømning at udkrystallisere sig i forskellige bevægelser. Nogle gik over i det, vi i dag kalder "Frikirkerne". De fleste blev indenfor den lutherske kirke - og her opstod to nye bevægelser: IM og Gr.

Gr: Grundtvig (1783 - 1872) stod centralt i opgøret med den rationalistiske arv og kom til at præge mange i de Gudelige Vækkelser. Grundtvigs tanker førte en del af vækkelsesfolket over i mere kirkelige, folkelige og nationale baner.

IM: Denne forening blev meget præget af Wilhelm Beck (1829 - 1901). I begyndelsen prøvede Beck at fastholde hele vækkelsens bredde i foreningen, men efterhånden blev dette umuligt: forskellen mellem de Grundtvigsk inspirerede og de mere pietistisk inspirerede blev for stor. Vækkelsen deltes således i to fløje.

Gr havde deres "Guldalder" fra 1860 og nogle årtier frem. Fra ca. 1900 var bevægelsen så spredt, at det siden har været vanskeligt at definere en "Grundtvigianer". I hvert fald har mange med meget forskellige meninger brugt denne betegnelse om sig selv siden begyndelsen af 1900-tallet.

IM bevaredes - dog ikke uden magtkampe - mere som en samlet bevægelse, der trods en relativt stor bredde i dag alligevel har nogle markante, samlende træk.

Sprint