Jehovas Vidner deltager ikke i barnedåb

Hvad er barnets navn? Hvert år bliver mere end 50.000 børn døbt i den danske folkekirke. Nye regler om dåb skal skabe klarere rammer om ritualet for både præster, forældre og faddere. Foto: Arkivfoto

Med henvisning til 2. Korintherbrev afviser Jehovas Vidner som regel at deltage i andre religioners ritualer, forklarer adjunkt Annika Hvithamar

Spørgsmål:

Er der for medlemmer af Jehovas Vidner forbud/vejledning mod at
overvære en folkekirkelig dåb af et spædbarn? Hvad er den eventuelle begrundelse herfor og teksthenvisning? Gælder et eventuelt forbud/vejledning også en efterfølgende overvejende verdslig frokost i et forsamlingshus?

Hvilken betydning har Påsken for Jehovas Vidner, især Skærtorsdag?

Svar:

Jehovas Vidner deltager som regel ikke i andre religioners ritualer. De henviser til 2. Korintherbrev 6:14-17, om at der ikke er sammenhæng mellem Guds tempel og vantro. I visse tilfælde, fx. hvis et Jehovas Vidne er gift med en, der ikke er medlem af bevægelsen, kan vidnet vælge at være med i selve gudstjenesten, men vil så undgå at deltage i egentlige ritualer som nadver og velsignelse.

Der er ikke noget forbud mod at deltage i en efterfølgende sammenkomst.

Påsken, som Jehovas Vidner kalder Mindesmåltidet, fastsættes efter den jødiske månekalender. Jehovas vidner højtideligholder den dag, som i den jødiske kalender er den 14. Nisan, dvs. de begivenheder, der beskrives i Det Nye Testamente som Jesus' sidste måltid (Skærtorsdag) og korsfæstelsen (Langfredag). I år falder den 14. Nisan på d. 22. Marts, hvor menighederne mødes og (hvilket kun sker denne ene gang om året) lader brød og vin gå rundt.

Skærtorsdag har således ikke nogen betydning i sig selv, men da den 14. Nisan regnes fra solnedgang til solnedgang, er det begivenhederne, som i den danske helligdagskalender hører under Skærtorsdag, der højtideligholdes i forbindelse med Mindesmåltidet.

Annika Hvithamar, adjunkt

Hvad er barnets navn? Hvert år bliver mere end 50.000 børn døbt i den danske folkekirke. Nye regler om dåb skal skabe klarere rammer om ritualet for både præster, forældre og faddere. Foto: Arkivfoto