Jesu slægtshistorie går tilbage til Abraham

""Jakob blev fader til Josef, Marias mand; af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus"" (citat: Matt.evang.)

Spørgsmål:

Jeg begynder lige med et citat fra Matttæus:

Abraham blev fader til Isak;
Isak blev fader til Jakob;
Jakob blev fader til Juda og hans brødre;
Juda blev fader til Pe´rez og Ze´ra med Ta´mar;
Pe´rez blev fader til Hez´ron;
Hez´ron blev fader til Ram;
Ram blev fader til Ammina´dab;
Ammina´dab blev fader til Nah´sjon;
Nah´sjon blev fader til Sal´mon;
Sal´mon blev fader til Bo´az med Ra´hab;
Bo´az blev fader til O´bed med Rut;
O´bed blev fader til I´saj;
I´saj blev fader til David, kongen.
David blev fader til Salomon med U´rias' hustru;
Salomon blev fader til Reha´beam;
Reha´beam blev fader til Abi´ja;
Abi´ja blev fader til A´sa;
A´sa blev fader til Jo´safat;
Jo´safat blev fader til Jo´ram;
Jo´ram blev fader til Uzzi´ja;
Uzzi´ja blev fader til Jo´tam;
Jo´tam blev fader til A´kaz;
A´kaz blev fader til Ezeki´as;
Ezeki´as blev fader til Manas´se;
Manas´se blev fader til A´mon;
A´mon blev fader til Josi´as;
Josi´as blev fader til Jekon´ja og hans brødre på den tid da deportationen
til Babylon fandt sted.

Efter deportationen til Babylon blev Jekon´ja fader til Sjeal´tiel;
Sjeal´tiel blev fader til Zerubba´bel;
Zerubba´bel blev fader til A´biud;
A´biud blev fader til El´jakim;
El´jakim blev fader til A´zor;
A´zor blev fader til Za´dok;
Za´dok blev fader til A´kim;
A´kim blev fader til E´liud;
E´liud blev fader til Elea´zar;
Elea´zar blev fader til Mat´tan;
Mat´tan blev fader til Jakob;

Jakob blev fader til Josef, Marias mand; af hende fødtes Jesus, som kaldes
Kristus.

Men Josef er jo ikke far til Jesus, så hvordan skulle Jesus være et led i Abrahams slægt? Er det så noget med, at også Marias slægt er Abrahams, eller hvordan hænder det sammen? I så fald, hvor står det?

På forhånd tak
Patrick

Svar:

Kære Patrick

Vi har oplysninger om Jesu slægt to steder i Ny Testamente, nemlig i Matt 1 og Luk 3,23-38.

Mattæus trækker linierne tilbage til Abraham, mens Lukas går helt tilbage til Adam. At de eneste to navne, som slægtstavlerne har til fælles, er Shealtiel og Zerubbabel, har fået mange til at tale om modsigelser, men når det tages i betragtning, at jøderne var særdeles omhyggelige med at bevare informationer om deres slægt, er det utænkeligt, at der skulle være tale om to konkurrerende bud på Jesu slægtshistorie.

Flere ting må tages i betragtning.

For det første kan der være tale om, at stamtavlerne både indeholder biologiske forfædre og såkaldte leviratfædre. Altså mænd, som ved en barnløs brors død gifter sig med hans kone.

For det andet er der ikke tale om en komplet stamtavle, eftersom jødiske slægtstavler ofte springer led over for blot at nævne de vigtigste. Udtrykket "søn af" skal altså i nogle tilfælde læses "efterkommer af."

Disse forhold forklarer imidlertid ikke alle forskelle i de to stamtavler, eftersom de fra David og fremefter er fuldstændig forskellige.

Den egentlige forklaring på forskellen er derfor sandsynligvis, at Mattæus følger Maria's linie (Jesu biologiske mors slægt) gennem David's søn Salomo, mens Lukas følger Josef's linie (altså Jesu juridiske fars slægt) gennem David's søn Natan.

I begge tilfælde er Jesus altså en efterkommer af både Adam, David og Abraham, og kan derfor med fuld ret betragtes som både den anden Adam (jf. Rom 5,14), som det lovede Abrahams afkom (jf. ApG 3,25; Gal 3,16) og som den lovede Messias/davidskonge (Joh 7,42; Rom 1,3; Joh 1,41; 4,25).

Med de bedste hilsner

Jens Bruun Kofoed
Præst og underviser