Jomfru Maria, medfrelserske!?

Hvorfor ærer man ikke Jomfru Maria i Vor Frue Kirke?

Spørgsmål:

Jeg er lige kommet hjem fra Malta. En ting jeg bemærkede, til min store glæde, var de mange Mariabilleder og -statuer dér.

Det er helt ubehageligt at komme "hjem" til Danmark ... og mærke at Maria ikke er He´r!
Rent fysisk, eller tilstæde i mennesker tanker:
Og i deres Guds billede.

Nu er jeg selv katolik (konvertit ganske vist), men jeg synes mere og mere at jeg kan mærke den egentlig konsekvens, i måden at være menneske på, og måden vi omgås på.

Og nu kommer mit spørgsmål:

Hvordan kan man være Kristen, uden Maria?
Det er mig en gåde! Gud valgte at komme til mennesket ved hjælp af Maria. Det gjorde han dengang han blev født som menneske, og han gør det idag!

Hvordan er det at være Kristen uden Maria?
F.eks... Her forleden, var jeg i København City, og gik forbi og ind i Vor Frue Kirke.

Der var natkirke!

Hvilket jeg synes er et godt initiativ ... men selv om jeg godt kan lide Thorvaldsen, så æmmer kirkerummet af muskukøs maskulinitet! Diciplene, og en meget muskuløs Kristus figur! Men hvor VAR MARIA? Kirken hedder jo Vor Frue!

Kan man virklig ikke se det groteske?

Jeg begynder mere og mere at fatte udtrykket "mediatrix" om Maria! På krop og sjæl!
Hvordan kan man dog være Kristen og leve et Kristen liv og ikke ha´ Maria i sit liv, eller i det mindste ønske det!

Hvor absurdt er det ikke: Midt i København ligger Protestantismens, hovedkirke: Den hedder VOR FRUE KIRKE ... Går man derind, er der ingen statue eller noget alter eller bare et lille billede af Jomfru Maria. Hvorfor det?

Alle de mandlige disciple og helgener står på rad og række, en efter en ... Men hvor er Maria? I Hendes egen Kirke?

Er det fordi man ikke har plads til en Statue af Maria? Er det fordi man ikke har råd? (Så vil jeg gerne sørge for at der kommer en!!)

Eller er det fordi Man ikke synes at Maria fortjener en plads i Kirken?

Det er jo en ærlig sag... men hvorfor hedder kirken så stadig Vor frue Kirke?

Jimmi Eklöv

Svar:

Kære Jimmi Eklöv!

Vi agter skam Maria højt i Københavns Domkirke - bl.a. i forbindelse med, at vi hvert år markerer Marias Bebudelsesdag som kirkens fødselsdag. Men den afgørende skikkelse i en kristen kirke - også i den katolske, som du tilhører - er dog Jesus Kristus.

Bortset fra det vil du finde masser af kirker, som i sin tid er indviet til eller navngivet efter en bestemt bibelsk skikkelse eller helgen, uden at vedkommende er konkret afbilledet i kirkerummet. Så det er et tage munden meget fuld, når du betegner udsmykningen i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, som "absurd".

Når det er sagt, kan jeg komme dig i møde ved at nævne, at jeg som præst ved kirken ved forskellige lejligheder selv har nævnt det påfaldende ved de mange mandlige statuer i en kirke med det navn - og så benyttet lejligheden til at fortælle om Maria!

På den måde kan hun fint blive inddraget, som hun bør - uden at skygge for Kristus. Hvor smukt og respektfuldt man kan tale om Maria, giver Martin Luther i øvrigt gode eksempler på i sine skrifter.
Det glæder mig, at du nævner Natkirken som et godt initiativ, og netop Natkirken er et bevis på, at en kirke kan komme nutidens mennesker i møde på en måde, der opfattes som åben og accepterende, uden at lægge skjul på, at det er Kristus, der skal stå indbydende og velsignende i bevidsthedens centrum - sådan som Thorvaldsens alterstatue sætter fortegnet, når man træder ind i domkirken.

Venlig hilsen

Johannes Værge