Joseph Smith og den bibelske åbenbaring

Mormons bog er, sammen med Biblen, grundlaget for Mormon-bevægelsen. Foto: Pixabay

Hvorfor betragtes Mormons bog ikke som sand af andre kristne? Katolske Kirsten Kjærulff svarer

Spørgsmål om mormoner

Hvorfor bruger I ikke Mormons bog?

Jeg ved at den er sand.... det har jeg fået som svar af Herren og Faderen.

Venlig hilsen,
Elith Jan Pedersen

Svar fra brevkassen

Kære Elith Jan Pedersen

Vi bruger ikke Mormons bog, fordi Den kristne Kirke ikke anerkender åbenbaringer efter Bibelens tid ("privatåbenbaringer"), medmindre de bekræfter Bibelens lære fuldt ud, sådan som den er overleveret i den apostoliske, kirkelige tradition og som den er sammenfattet i trosbekendelserne (den apostoliske og den nicænske).

Mormons bog er jo først blevet nedskrevet i 1830 af Joseph Smith, og hans lære afviger på flere punkter fra Bibelens åbenbaring, bl.a. med hensyn til Treenigheden og den historiske Kirke som Kristi mystiske Legeme.

Du skriver, at du ved, den er sand, for det har du fået at vide af Herren og Faderen. Jeg kender godt den følelse af vished, man kan få, når man synes, man har hørt et svar fra Gud.

Men man må altid være forsigtig, for det kan godt være noget, som kommer fra ens egen fantasi. Det er derfor, man altid må søge råd i Bibelen og i Kirken, dvs. hos veluddannede præster, som dels kender Bibelen og hele den historiske tradition, dels har fået den gave at kunne skelne ånderne.

Det er en gave, der beskrives i Bibelen, og som man kan bede Helligånden om hjælp til at få.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at Guds Sandhed er historisk og objektiv, og at man derfor ikke kan stole på ""privatåbenbaringer", hverken ens egne eller andres, men må søge den i Guds historiske åbenbaring i Bibelen og i Kristus og Hans Kirke.

Venlig hilsen,
Kirsten Kjærulff