Kristen og protestant

Som døbt og konfirmeret i folkekirken er man først og fremmest kristen og den konfession, man tilhører er altså protestantismen. (Foto: Michael Rønne Rasmussen) Foto: Foto: Michael Rønne Rasmussen

KIRKERETNINGER: Er der forskel på at være kristen og protestant? Nana Hauge svarer

Spørgsmål:

Mine forældre er protestanter og medlemmer af folkekirken, mens de siger, at jeg bare er kristen. Men er folkekirken ikke kun for protestanter - og er der forskel på at være kristen og protestant?

Mikkel Grosen

Svar:

Kære Mikkel

Protestanter er en fællesbetegnelse for de grupper af kristne, der for 500 år siden løsrev sig fra katolicismen, som på det tidspunkt var den officielle form for kristendom i hele Vesteuropa. De blev kaldt protestanter, fordi de protesterede mod katolicismen, og de protesterede så meget, at det tilsidst måtte ende med en løsrivelse.

Denne løsrivelse kaldes også reformationen, og alle de skandinaviske lande og store dele af Tyskland og Holland indførte denne reformation og blev altså dermed protestanter. Alle, både protestanter, katolikker og græsk-ortodokse (den form for kristendom man har i f.eks. Grækenland, Rusland og Serbien) er altså kristne, og er enige i nogle af de grundlæggende ting i kristendommen, men på nogle punkter adskiller de forskellige grupper sig altså så afgørende fra hinanden, at de har delt sig ind i forskellige grupper.

Så en protestant er altså kristen. Derfor er du som døbt og konfirmeret i folkekirken først og fremmest kristen og den konfession, du tilhører (man kalder de forskellige grupper indenfor kristendommen konfessioner), er altså protestantismen. Der er altså ikke nogen modsætning mellem at være kristen og protestant. Man kan endda sige, at det er to sider af samme sag.

Jeg håber du fik opklaret dine spørgsmål. Ellers er du meget velkommen til at skrive igen!

De bedste hilsner

Nana Hauge

I temaet "Kristne kirker og trosretninger" under "Religiøse svar" kan du læse flere spørgsmål og svar om forskelle og ligheder mellem katolikker, ortodokse og protestanter.