Kristne i Tyrkiet

Spørgsmål:

Det undrer mig, hvorfor der er så få kristne i Tyrkiet i dag,i forhold til for 100 - 150 år siden. Er de kristne blevet ofre for etnisk udrensning, eller er de konventeret til islam, eller måske flyttet frivilligt ?

Med venlig hilsen

Sigurd

Svar:

Kære Sigurd

Der var før 1915 flere millioner kristne i det geografiske område som dækker det nuværende Tyrkiet. De kristne her var fordelt på flere etnisk-religiøse grupperinger: Armenere, grækere, assyrere og syriske kristne (de to sidstnævnte grupper kan også kaldes aramæere).

Armenerne og til dels aramæerne blev i 1915-17 udsat for etnisk udrensning. Efter forgæves forsøg fra græsk side efter 1. verdenskrig på at erobre landområder i det nuværende Tyrkiet, tvang stormagterne ved fredsslutningen i 1923 en løsning igennem der betød, at flertallet af

etniske tyrkere i Grækenland skulle flyttes til Tyrkiet og flertallet af etniske grækere i

Tyrkiet skulle flyttes til Grækenland.

Ingen af disse befolkninggrupper opfattede dette som "at flytte hjem." De fleste af grækerne havde rødder i Anatolien gående mere end to tusinde år tilbage, og tyrkerne i Grækenland havde været der i 4-500 år.

Med venlig hilsen

Henrik Ertner Rasmussen

Generalsekretær i Dansk Europamission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.