Kristne og jødiske begravelsesritualer

Jordpåkastelsesordene har hørt til det kristne begravelsesritual så langt tilbage, som man har skriftlige kilder til kirkens liturgi, skriver Johannes Værge.

DØDEN: Hvornår er sætningen "af jord skal du igen opstå" blevet en del af kristne og jødiske begravelser? Johannes Værge og Bent Lexner svarer

Spørgsmål:

Forleden var vi til en jødisk begravelse på Vestre mosaisk begravelsesplads. Det undrede mig, at der i ritualet ved graven lød - for mig at høre - nøjagtig den samme ordlyd som vi har i vor folkekirkelige ritualbog ved jordpåkastelsen.

Jeg troede, at opstandelsestroen og dermed tredje led: "af jord skal du igen opstå" var unik for kristendommen? I "Kristendommens ABZ" skriver Harald Sandbæk blot, at jordpåkastelsen er det eneste faste led ved enhver kristen begravelse, men intet om oprindelsen til ordlyden.

Jeg har bladet 1 Mosebog igennem og fundet de to første led i kap. 3, vers 19: "I dit ansigts sved skal du æde dit brød, indtil du bliver til jord igen, thi deraf er du tagen: thi du er støv, og du skal blive til støv igen" (min oldefars bibel fra 1881).

Mit spørgsmål er nu: Hvorfra stammer tredje led - og hvornår er det blevet institutionaliseret ved kristne begravelser? Og ved jødiske?

Venlige hilsener

Dorte Bertram

Svar 1:

Et af de ældst kendte kristne begravelsessteder er som bekendt de romerske katakomber. Man mener, at liget blev anbragt på dets "sovested" under salmesang og bøn, og at der blev holdt nadver; undertiden fik den afdøde en lille flaske nadvervin med sig i graven; men jordpåkastelse i vores forstand foretoges så vidt vides ikke.

Tilsvarende gik det for sig, når begravelse skete i en gravhule. På årsdagene for dødsfaldet kunne man igen samles på begravelsestedet med salmesang og nadver.

Hvornår jordpåkastelse med de tilhørende ord kom til, vides ikke nøjagtigt. Det er nærliggende at tro, at det skete, da regulær jordfæstelse (og ikke begravelse i en katakomb, hule el.lign.) blev almindelig. Under alle omstændigheder har jordpåkastelsesordene i stort set samme form som nu hørt til det kristne begravelsesritual så langt tilbage, som man har skriftlige kilder til kirkens liturgi.

Sognepræst Johannes Værge

Svar 2:

Kære Dorte

Du har ikke hørt forkert. Ved jødiske begravelser benyttes sætningen fra 1 Mosebog kap. 3, vers 19 samt sætningen fra Prædikerens Bog kap. 12, vers 7. Det er min opfattelse, at denne del af begravelsen, som er den officielle jordpåkastelse, oprindeligt blev institutionaliseret i forbindelse med de regler, der skulle gælde for et anerkendt troessamfund. Det er i alle fald blevet sagt ved jødiske begravelser i Danmark i flere hundrede år.

Mange Hilsener

Overrabbiner Bent Lexner

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Hvad sker der, når vi dør? Og hvad venter der os bag døden? Læs svar fra forskellige religiøse repræsentanter i temaet "Døden" under "religiøse svar". Her finder du svar fra blandt andre Ole Skjerbæk Madsen, Karsten Nissen, Aminah Tønnsen, Bent Lexner, Tarab Tulku og Søren Hauge.