Løft stenen, kløv træet

Skrifterne fra Nag Hammadi - udtryk for en ny bevidsthed om Kristus?

Spørgsmål:

Hei!!!!

Jeg er en pige på 13 år...jeg har set en film på tv3.. den handlede om statimagi..(eller noget i den retning).. hele filmen handlede også om Thomasevangeliet!!!!!

Der var nemlig en mand der sagde noget som kommer lige før thomas evangeliet.. det var noget i denne retning: Gud er inde i dig. Gud er ikke af træ eller sten ... bræk en gren og jeg er der ... løft en sten og du finder mig (nu begynder Thomas evangeliet): Den der forstår disse ord vil aldrig smage døden sagde Jesus ...

Jeg ville gerne om I kunne give mig disse ord ret! Og svare på dette spørgesmål: Findes der den slags sygdom der hedder statimagi, som gør at man får alle jesu lidelser?

Jeg vil også gerne vide om Thomas evangeliet stadigvæk er forjættet?

Hilsen

Natascha (den håbefulde og troende)

p.s. I burde være et bedre eksempel end andre og give mig et svar .. da jeg ikke har fået et af alle andre hjemmesider. På forhånd tak!!

Svar:

Kære Natascha:

Ja, det citat du nævner hører med i de gnostiske skrifter, som var de skrifter som kirken udryddede fra år 180 til ca. 400. Vi har kun kendt til dem gennem de kirkelige modstanderes skrifter imod gnostikerne, men ved et under kom 52 gnostiske skrifter til syne under et graveri i Nag Hammadi i det øvre Ægypten i 1945. De er blevet oversat til engelsk bl.a., men forskere arbejder stadig ihærdigt med dem.

Jeg læste netop det citat, du refererer til, for 14 dage siden, men jeg kan ikke huske hvor det stod. Så jeg kan ikke lige nu give dig den rigtige ordlyd. Men tanken om at Gud findes i naturen (og ikke i en fjern himmel) er typisk gnostisk - og efter min mening helt rigtig.

Den der har opnået gnosis", den evige erkendelse af Gud (i hvem vi lever og er og røres", som Paulus siger, hvilket ligger tæt på den gnostiske opfattelse) skal ikke dø, for han befinder sig i en kausal og ikke-dual bevidsthedstilstand, som ligger hinsides døden (i modsætning til egoets dualistiske bevidsthed).

Det var (efter min mening) den bevidsthed, som Jesus hentydede til, da han sagde til sine disciple, at nogle af dem ikke skulle smage døden, før alt var opfyldt.

I modsætning til denne opfattelse af Gud ligner den ortodokse kristne opfattelse mere de middelalderlige tempelherrers, der under indvielsesritualet fik vist et kors af træ med spørgsmålet: Er dette Gud?" Den indviede svarede, at det var billedet af den korsfæstede, hvorefter han blev sat i rette med ordene: Tro ikke det. Det er et stykke træ. Vor Herre er i himlen!"

Ang. dit spørgsmål om statimagi har jeg ikke noget svar andet end at der er mennesker, som har fået lov til at opleve Jesu lidelser på egen krop, f.eks. Frans af Assisi der fik stigmata mod slutningen af sit liv. Mange har pint sig selv halvt ihjel for på den måde at opnå Jesu lidelser. Men den slags kommer ikke som resultat af anstrengelser, kun som nåde.

Når du spørger, om Thomas-evangeliet stadig er forjættet", er jeg ikke sikker på hvad du mener med det. Det er i hvert fald ikke kanonisk (det vil sige bredt accepteret som et gudsinspireret skrift), men det har alligevel en side af Jesus med, som virker troværdig og forfriskende midt i al den rettroenhed, som kirken lider under.

Derfor er det godt at læse, for det åbner for den ikke-duale bevidsthed, som jeg omtalte før.

Håber dette er en lille hjælp.

Kærligst

Benny Alex, forfatter

––

LØFT STENEN, KLØV TRÆET

Kære Benny Alex og Natascha

Ordene: "Løft stenen. Kløv træet" står i Thomas Evangeliet. Det er Logion 77 (Logion: Lille ord).

Thomas Evangeliet blev første gang oversat fra koptisk (Old-egyptisk) af den danske teolog, Søren Giversen, og findes tilgængeligt i bogen: THOMAS EVANGELIET VED SØREN GIVERSEN, ISBN 87-01-00762-9, som kan ses på biblioteket.

Logion 1 indeholder teksten: "Den, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden." (Med "disse ord" menes uden tvivl hele Thomas Evangeliet).

Hvad Thomas Evangeliet egentlig er, forklarer Søren Giversen også ganske grundigt i denne bog.

Med venlig hilsen

Arne Thomsen
email : adt@post9.tele.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.