Loven er ikke en kvælende tvang

Mennesket får mulighed for at opleve det som en befrielse at stå ansigt til ansigt med Guds vilje, skriver Niels Henrik Arendt.

FRIHED: Jeg mener, at en frihed, der er defineret ved nogle rammer, i de allerfleste tilfælde opleves som mere reel end en frihed, der er helt uden begrænsninger, skriver biskop Niels Henrik Arendt

Spørgsmål:

Kære Niels Henrik Arendt

Du skriver i bogen "Om frihedsbegrebet", at bjergprædikenen kan forstås som frihedens lov. Kan du kort forklare dette? I hvilke lignelser kommer det kristne frihedsbegreb til udtryk? Kan "Kvinden i farisæerens hus" forklare det kristne frihedsbegreb?

Hilsen Majken og Dorte
H.C. Andersensvej 36, 2. mf
8800 Viborg

Svar:

Jeg mener, at en frihed, der er defineret ved nogle rammer, i de allerfleste tilfælde opleves som mere reel end en frihed, der er helt uden begrænsninger. I Bjergprædikenen stiller Jesus nogle til dels dramatiske krav til tilhørerne - han konfronterer dem direkte med Guds vilje og lov - uden nogen afkortninger eller formildende omstændigheder.

Men fortegnet for denne radikale forkyndelse af Guds vilje er saligprisningerne, som er en ren og betingelsesløs tilsigelse af Guds barmhjertighed. Dermed bliver loven ikke den kvælende tvang, den ellers kunne være. Mennesket får mulighed for at opleve det som en befrielse at stå ansigt til ansigt med Guds vilje med dets liv - uanset at det stadig kan opleve det som en umulighed at leve op til. Guds barmhjertighed giver mennesket nogle nye muligheder - en frihed ikke bare fra noget, men også til noget - til helt konkret at leve i lyset af Guds fuldkomne barmhjertighed.

Således forstået kan man f.eks. sige, at det kristne frihedsbegreb kommer til udtryk i lignelsen om den gældbundne tjener - hvor tjeneren befries fra at være bundet af sin gæld, men jo altså kun kan bevare denne frihed ved at afspejle den barmhjertighed, han selv har mødt.

Det samme kan siges om fortællingen om kvinden i farisæer-huset. Den barmhjertighed, hun selv har mødt, har givet hende en frihed i forhold til hendes tidligere liv, som genspejles i det, som hun på sin side gør for Jesus.

Med venlig hilsen

Niels Henrik Arendt
Biskop over Haderslev Stift

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.