Miskundhed

Er ordet "miskundhed" sammensat af "mis" og "kendskab", som Møllehave mener?

Spørgsmål:

Jeg har længe ledt efter en forklaring på det gamle ord, der ofte optræder i nogle af vore kendteste salmer: "Miskundhed".

Og så skriver Møllehave den 27.3. på side 11 i Kristeligt Dagblad, at ordet er sammensat af "mis" og "kendskab" og betyder glemsel.

- Det begriber jeg ikke!

"Til himlene rækker din miskundhed Gud ......

Det må da være menneskenes miskundhed, der rækker til himlen - om Møllehave har ret?

Hvad betyder dette ord ?

Med venlig hilsen

Mogens B. Poulsen

email : blochp@post4.tele.dk

Svar:

Kære Mogens

Der er ord, der synes helt forbeholdt Gud. Et sådan ord er miskundhed, der betyder Guds evige kundskab og kærlighed til mennesket. Det kan også betyde barmhjertighed, men miskundhed har noget mere og ganske særligt over sig.

Håber du føler dig klogere.

De bedste hilsner

Flemming Pless

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.