Påskeberegning i den ortodokse kirke

Påsken falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn, skriver Poul Sebbelov.

PÅSKE: Er påsken i den græsk-ortodokse og russisk-ortodokse kirke sammenfaldende? Poul Sebbelov svarer

Spørgsmål:

Til Poul Sebbelov!

Vil du venligst oplyse, om græsk-ortodoks og russisk-ortodoks påske er sammenfaldende. Hvis ikke, bedes du venligst forklare de forskellige beregningsmåder.

Med venlig hilsen

Børge Petersen

Svar:

Kære Børge Petersen

Påsken fejres samtidigt i alle ortodokse kirker (med undtagelse af Finland, hvor helt særlige forhold gør sig gældende). Rusland og Grækenland har således samme dato for Påsken.

Beregningsmetoden er den, at Påsken falder første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Altså samme grundlag som i de protestantiske og romersk-katolske kirker.

Men når beregningsgrundlaget er det samme, hvorfor falder Påsken da i praksis ofte på forskellige dage i vore kirker? Det gør den, fordi der ikke er enighed om, hvornår det er forårsjævndøgn.

Når det gælder påskeberegningen baserer Den Ortodokse Kirke sig på den julianske kalender (forgængeren for den gregorianske). Denne har visse astronomiske unøjagtigheder indbygget, hvilket har ført til, at datoen for forårsjævndøgn p.t. falder 13 dage senere end i den astronomisk mere præcise gregorianske kalender. At forskellen i påskedatoen så ikke altid er præcis disse 13 dage beror på månens rytme.

Ser vi bort fra Påsken, er det i Den Ortodokse Kirke sådan, at nogle kirker, fx den russiske, konsekvent gennem hele året benytter såkaldt "gammel kalender". Det medfører, at alle de ubevægelige fester falder 13 dage efter Den Danske Folkekirke, fx falder juleaften den 6. januar (som efter juliansk kalender altså er den 24. december).

Andre kirker, fx den græske, benytter bortset fra Påsken såkaldt "ny kalender". Det betyder, at den græske kirke fejrer jul samtidigt med den danske.

Med venlig hilsen

Poul Sebbelov

Læs flere spørgsmål og svar i vores tema om påsken