Psykopater er ikke uden for Guds rækkevidde

Alle mennesker har værdi. Derfor skal vi ikke forlange mindre af psykopaten end af enhver anden, skriver biskop Niels Henrik Arendt. - Foto: Foto: sxc.hu

Gud viser barmhjertighed mod hvem han vil. Selv mod psykopater, der ikke har evnen til medfølelse, skriver biskop Niels Henrik Arendt

Spørgsmål:

Jeg har beskæftiget mig med medfølelse og psykopati fra et neurologisk synspunkt.

Det er bevist, at nogle psykopater fra naturens side ikke rent fysisk er i stand til at føle sympati/medfølelse (næstekærlighed). Hvis vi antager dette er korrekt, hvordan kan de så blive tilgivet af Gud fra et kristent synspunkt?

Med venlig hilsen Morten

Svar:

Gud kan vise barmhjertighed over for hvem han vil; selv psykopater, som ikke af naturen har evnen til medfølelse, er således ikke uden for hans rækkevidde. Vi er forpligtede til at prøve at vise barmhjertighed, men vi svigter alle på det punkt. Så det er godt, at Guds barmhjertighed er større end vores.

Det spændende i dit spørgsmål er jo, om Gud kan forlange medfølelse af mennesker, som ikke fysiologisk har evnen til at føle den. Her vil mit svar være ja af to grunde. For det første er mennesker ikke kun dets natur; det har også den mulighed at tage ansvar for sin natur. Hvad vi ikke fra naturens hånd er i stand til at føle, må vi i et eller andet omfang tilegne os.

For det andet: Ethvert menneske, også psykopaten, har en værdi, og vi skylder ethvert menneske agtelse, også undertrykkeren (en forbryder er altid andet og mere end sin forbrydelse). Agtelsen består i dette tilfælde i, at der ikke forlanges mindre af psykopaten end af enhver anden.

Venlige hilsner
Niels Henrik Arendt
Biskop over Haderslev Stift

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.