Ritualer hjælper os i mødet med døden

Begravelsesordene siger noget om, at der er et liv efter døden -- ikke noget om, hvordan det evige liv nærmere kan beskrives.

Spørgsmål:

Hvordan afspejler vores dødsritualer, hvad der sker efter døden? Hvilken glæde har vi af ritualerne? Hvorfor har vi ritualer?

Anne

Svar:

Kære Anne

Folkekirkens begravelsesritual taler om opstandelse.

For det første henvises der til Jesu opstandelse i den lovprisning, som går lige forud for jordpåkastelsen: "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde" (et citat fra 1. Petersbrev 1,3 i Det Nye Testamente).

For det andet udtrykkes troen på menneskets opstandelse i jordpåkastelses-ordene: "Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå."

Med disse ord er der kun sagt noget om, at der er et liv efter døden -- ikke noget om, hvordan det evige liv nærmere kan beskrives. En sådan beskrivelse er den kristne tradition meget tilbageholdende med.

Paulus taler (mest udførligt i 1. Korintherbrev kap. 15) om opstandelsen og et særligt opstandelseslegeme, men det afgørende er fællesskabet med Kristus i døden og derefter (jf. 1. Kor. 6,5).

Nu er det specielt begravelsesritualet, du spørger til, og dér må man altså nøjes med talen om, at der er opstandelse, ikke hvordan den nærmere udfolder sig.

Og du spørger til meningen med i det hele taget at have ritualer. Svaret må i korthed være, at ritualer som begravelsesritualet giver os en ramme eller et "rum" at træde ind i, så vi ikke selv skal "opfinde" en måde at være sammen på, og heller ikke selv skal finde på alle ordene.

Ritualer har vi typisk brug for, når vi møder noget, der er større end os selv -- fx i forbindelse med fødsel (dåb) og død (begravelse).

Ritualerne har den styrke, som ligger i, at de har været brugt generation efter generation til at træde i forbindelse med det, som er større, end vi kan håndtere med almindelige, menneskelige midler.

Hvis du er interesseret i forholdene i forbindelse med dødsfald og begravelse i almindelighed, kan jeg henvise til min bog: "Når døden bliver virkelig," som kan lånes på biblioteket.

Og hvis mine kortfattede svar ovenfor rammer forbi det, du egentlig gerne vil vide mere om, er du velkommen til at vende tilbage.

Venlig hilsen

Johannes Værge
Sognepræst