Skal børn tvinges til juleafslutning i kirken?

Julens traditioner med lys i for eksempel adventskranse eller i håropsætninger ved Luciaoptog er slet ikke så gamle, som mange tror, fortæller lektor Tine Damsholt. På billedet ses et Luciaoptog fra Skt. Lukas Stiftelsen. -- Foto: Leif Tuxen.

Kirken er en del af den danske kultur, som skoleelever skal gøres fortrolige med, skriver lektor Hans Hauge

Spørgsmål:

Kan man kræve at alle børn, lige meget hvilken tro de har, skal deltage i juleafslutningen i kirken?

Hvorfor/ hvorfor ikke?

Anders

Svar:

Svaret på spørgsmålet afhænger af, om man i en fælles skole skal tage hensyn til den enkelte. Det skal man kun i meget ringe grad, netop fordi det er en fælles skole eller en folkeskole. Og det kan man godt forlange, fordi der i Danmark er så gode muligheder for at vælge en friskole, hvor der tages særlige hensyn.

Da Danmark i sin tid blev indklaget for Menneskerettighedsdomstolen for at krænke de forældre, der ville have børn fritaget for seksualundervisningen der ikke er neutral blev staten frikendt, netop fordi vi har så mange friskoler.

Der forkyndes jo i mange fag. Skal kreationister tvinges til at deltage i biologiundervisningen, der er baseret på nydarwinisme? Skal tyrkiske børn tvinges til at læse dansk litteratur og ikke deres egen? Skal muslimske børn tvinges til musikundervisning? Skal danske børn tvinges til at fravælge svinekød?

Vi må sige, at der findes en retningsangivende kultur (på tysk taler man om Leitkultur), som kommer til udtryk i folkeskolen. Skolen har jo som mål at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur, og kirken er en del af dansk kultur, hvad jul også er.

Det har dermed ikke meget med tro at gøre. Kirken er jo ikke andet end en borgerlig indretning om trosliv, men er ikke hellig.

Med andre ord: Det er helt legitimt at lade alle børn deltage i en juleafslutning eller gudstjeneste. Ved bønnen kan man blot opfordre barnet til at tænke på noget andet.

Venlig hilsen
Hans Hauge
Dr. phil. og lektor på Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.