Tror vi på kødets opstandelse?

Den græske hellenisme kunne ikke acceptere troen på en legemlig opstandelse, siger Leif Christensen.

Opstod Jesus legemligt? Leif Christensen svarer

Spørgsmål:

Jeg er en pige fra 8a i Eggeslevmagle skole, der har haft i kristendomstimen spørgen og undren over, hvordan Jesus Kristus døde og omstændighederne omkring hans død.

Jeg stilte på et tidspunkt et spørgsmål, som min lærer ikke kunne svare på. Så nu stiller jeg det til jer.

Da Jesus Kristus på den tredie dag stiger op fra dødsriget, er det så hans legeme eller hans sjæl der opstår? Håber du kan svare tilbage!

Med venlig hilsen

Hanne Rasmussen

Svar:

Kære spørger

Siden år 200 har alle kristne kirker over hele verden anerkendt den såkaldte apostolske trosbekendelse som udtryk for i hovedtræk at beskrive indholdet af den kristne tro.

Af denne trosbekendelse fremgår det i sidste afsnit om Helligaanden, at vi tror på "kødets (dvs. legemets) opstandelse". Dvs. at ikke blot Jesus opstod legemligt, men at alle mennesker også skal opstå legemligt som ham.

Helt fra Oldtiden har dette spørgsmål været drøftet indgående, idet den græske hellenisme dengang ikke kunne acceptere denne del af den nye kristne lære. Troen på en legemlig opstandelse bygger først og fremmest på en række udsagn i Det nye Testamente. Både i evangelierne og i brevlitteraturen.

Sognepræst

Leif G. Christensen