En sekt er et lukket fællesskab

En sekt er en lukket kreds, hvor der er stramme regler, skriver Søren Hauge. Foto: .

I en sekt er der stramme regler for, om man er indenfor eller udenfor, skriver Søren Hauge

Spørgsmål:

Hvad får nogle mennesker til at melde sig ind i en sekt? Hvornår bliver en sekt til religion? Og hvorfor?

Laura

Svar:

Kære Laura

Tak for spørgsmålet. For det første er jeg sikker på, at ingen bevidst melder sig ind i noget, som de tror er en sekt. Man melder sig ind i noget, som man tror er godt og rigtigt, og som man mener har stor betydning for ens liv. At det så måske viser sig at være det vi kalder en sekt, det er så noget helt andet.

Men hvorfor tilslutter nogle mennesker sig det, som man kalder en sekt? Meget ofte handler det om personer. Jeg tror meget ofte, at det har at gøre med at gruppen har en meget karismatisk leder, - en person, som har en ganske særlig udstråling og evne til at overbevise andre om "det rigtige". En person, som er god til at tale, og som giver folk en oplevelse af at de er blevet "udvalgt", at de har stor betydning, og at de er med i noget meget vigtigt. Gruppen eller organisationen, som man kan kalde sekterisk, har nogle ganske særlige "løsninger" på livets problemer, og disse tilbydes på en attraktiv måde, som virker appellerende og tiltrækkende.

Når man så træder ind i gruppen, opdager man lidt efter lidt, at der er
stramme regler for, om man er "indenfor" eller "udenfor", og at det er
vigtigt at følge reglerne. Det sker ofte lidt efter lidt. Man opdager også,
at der bliver trukket skarpe skel mellem "os" og "dem", og at man bliver mere og mere adskilt fra den omgivende verden, som ikke endnu har forstået "sandheden". Efterhånden finder man så måske ud af, at nogle i gruppen ikke helt overholder reglerne, og at de bliver udelukket eller straffet, så gruppen kan sikre "den rette vej". Her kan man jo så reagere på forskellige måder. Man kan ignorere det, eller det begynder måske lidt efter lidt at genere en.

Man opdager måske også, at gruppens leder eller ledere ikke er, som de fremstiller sig selv. Men nu er man så involveret at man undskylder dem og finder bortforklaringer, imens man koncentrerer sig om de løfter og håb, som gruppen er samlet om. Og efterhånden bliver man så dybt involveret, at man tænker anderledes og tager afstand fra sit tidligere liv. Og så skal der måske rigtig meget til, før man opdager at man er blevet helt omprogrammeret og slet ikke længere handler i frihed og glæde og med egen samvittighed.

En sekt er velsagtens en religion, når den tilbyder en særlig form for
"frelse" eller "frigørelse" og har et forhold til noget "større" end en
selv. Men et ordentligt svar kræver, at man definerer hvad religion er, og det er ikke helt så let at gøre i et svar som disse. Det kan også kræve mere plads at definere præcist, hvad der menes med en sekt, men hvis jeg - i dette korte svar - skal forsøge at komme med nogle definitioner på en sekt, så er det disse:

- En sekt er et lukket fællesskab
- En sekt har ofte en karismatisk leder
- En sekt har et meget klart budskab
- En sekt lover noget ganske særligt til sine tilhængere
- En sekt sætter skarpe skel mellem "os" og "dem" - "vi" og "resten af
verden"
- En sekt har stramme regler for medlemskab
- En sekt lægger ekstrem vægt på fællesskabet og loyaliteten mod ledelsen og budskabet
- En sekt "straffer" ofte overtrædelser af reglerne

Dette svar er bestemt ikke udtømmende og meget mere kan siges om sagen. Men her fik du min respons - sådan fra hoften

Varme hilsener

Søren Hauge