Flest nye religioner i Afrika

Det område i verden, der har flest nye religioner, er uden tvivl det afrikanske kontinent syd for Sahara, skriver Tim Jensen.

I hvilke lande vinder de nye religiøse bevægelser mest frem? Religionshistoriker Tim Jensen svarer

Spørgsmål:

Hej Tim Jensen

Vi er en gruppe psykologistuderende fra Aalborg Universitet, der har en hypotese om, at der eksisterer langt flere nyreligiøse bevægelser i de individualiserede lande frem for i de såkaldte æreskulturer som f.eks. i Spanien. Vi vil være meget taknemmelige, hvis du vil hjælpe os med informationer, der kan af- eller bekræfte vores hypotese!

Med venlig hilsen

Dorthe Nielsen

Svar:

Jeg forstår godt, at I kan tænke, som I gør, men I tænker i stereotyper - æreskultur/kollektivistiske samfund vs. skyld-kultur/individualistiske samfund - og jeres måde at tænke nye religioner på virker ligeledes lidt snævert.

Litteraturen på feltet er enorm, og forskningen er kommet langt i den slags spørgsmål, men man kan ikke henvise til en enkelt artikel eller bog. Helt generelt vrimler det med nye religioner overalt, også i det I betegner "æreskulturer".

Til gengæld kan man sige, at deres måde at være på i de forskellige samfund afspejler de samfundsmæssige forskelligheder. Der er typisk tale om globaliserede religioner, men de har altid en lokal tilpasning, der gør, at den samme gruppe manifesterer sig lidt forskelligt fra sted til sted. Det område i verden, der har flest nye religioner, er uden tvivl det afrikanske kontinent syd for Sahara - men Korea og Japan, hvor ære mig bekendt spiller en meget stor rolle, og kollektivet også, følger godt med.

Men jeg kan i øvrigt kun foreslå jer at læse Mikael Rothsteins "Gud er (stadig) blå" (2001, Aschehoug), og så ellers skynde jer at få bladret i relevante bøger af folk som G. Melton, M. Introvigne, E. Barker, R. Richardson, O. Hammer m.fl.

Med venlig hilsen

Tim Jensen

Hvor mange kristne, jøder, buddhister og muslimer er der i verden - og i Danmark? Få svar på dette og mange andre spørgsmål i vores tema om tal og statistik. Der er bl.a. svar fra religionshistorikerne Tim Jensen og Jørn Borup, muslimerne Aminah Tønnsen og Fatih Alev, kristne Bodil Skjött og den jødiske overrabbiner Bent Lexner.