New Age er et fortærsket ord

New Age-tilhængere tror på, at alt i universet udgør en sammenhængende helhed, og at guddommeligt liv vibrerer i alt, fra atomer til galakser, skriver Søren Hauge. (Foto: Elizabeth Knox-Seith)

NEW AGE: Bevægelsen lægger stor vægt på den enkeltes frihed i den åndelige søgen og på, at der ikke er fastlåste dogmer, som definerer om man er "rigtig" eller "forkert", skriver Søren Hauge

Spørgsmålene fra John står i kursiv foran svarene fra Søren Hauge.

Kære Søren Hauge

Hvad forbinder man med begrebet New Age - og hører nyreligiøse bevægelser med under New Age?

New Age er ikke en samlet bevægelse, men en slags paraplybetegnelse for et uoverskueligt virvar af forskellige bevægelser, grupper, organisationer og strømninger, som har et slags generelt fællespræg. New Age er et fortærsket ord, og nyreligiøs endnu værre, efter min mening.

Vi starter med nyreligiøs. Lad os tage et eksempel: Teosofien er fra 1875 i sit nyeste udtryk (den kan tydeligt spores til renæssancen og videre tilbage til omkring vores tidsregnings begyndelse i nært beslægtede varianter). Er den så ny? Pinsebevægelsen er meget nyere, men kalder man den for nyreligiøs? Nej, ikke så vidt jeg har hørt. Indre Mission er en smule ældre end nyere teosofi. Kaldes den nyreligiøs? Heller ikke ifølge min forståelse.

Spørger man en teosof: "Er du nyreligiøs?" så bliver svaret ret sikkert "Nej!" Simpelthen fordi man i New Age sammenhænge ofte forbinder nyreligiøst med noget sekterisk og lukket, og New Age er i mange henseender et meget åbent og ofte ret så usekterisk fænomen. Det betyder ikke at der ikke udvikler sig dogmatiske og sekteriske præg, men det er i grunden ikke New Age fænomenets naturlige udtryk.

Men hvis vi nu går med på spøgen og "leger legen", så er nyreligiøse bevægelser som Hare Krishna, Scientology osv. i en vis forstand en del af New Age, men med grupper som disse er der visse træk, som afviger markant fra den generelle trend i såkaldt New Age, at det er problematisk at kalde dem New Age. I hvert fald vil det skabe stor debat og meget divergerende udsagn. New Age bevægelsen i alle dens mange forgreninger lægger stor vægt på den enkeltes frihed i den åndelige søgen, og på at der ikke er fastlåste dogmer, som definerer om man er "rigtig" eller "forkert".

Nogle af de ting, som går igen hos de fleste New Age orienterede grupper, bevægelser og organisationer, er eksempelvis:

1) Troen på at de mange religioner dybest set taler om den samme Gud

2) Troen på at livet er evigt, at vores bevidsthed ikke er fysisk, og at vi fødes mange gange (reinkarnation) i en fortsat udvikling frem mod åndeliggørelse og genforening med Gud

3) Troen på at det vi gør, vender tilbage til os selv (karma), og at der er en højere retfærdighed i tilværelsen

4) Troen på at det er muligt at iagttage og beskrive ikke-fysiske fænomener, nærdødsoplevelser, auraer, engle os. osv. med psykiske sanser (ESP, Clairvoyance, Clairaudience osv.)

5) Troen på at alt i universet udgør en sammenhængende helhed, som en organisme, og at guddommeligt liv vibrerer i alt, fra atomer til galakser

6) Troen på at sind, psyke og krop hænger sammen på en sådan måde at indre tilstande har en afgørende indflydelse på om vi er syge eller raske, og

7) Troen på at menneskeheden og planeten i sin udvikling bevæger sig gennem forskellige epoker (oftest kaldet tidsaldre) og at vi netop nu er i overgangen mellem to sådanne epoker, hvilket har masser af konsekvenser for livet og vores kriser og udfordringer.

For en mere uddybende kommentar, kunne det måske anbefales at du læste, hvad jeg har skrevet i "New Age Bevægelsen er en teenager", hvor jeg kommer med en kærlig, men også klar kritik af New Age bevægelsen. Eller læs sammesteds "Den tidløse visdom", hvor jeg giver en langt tydeligere beskrivelse af New Age, på godt og ondt.

Findes der undersøgelser i Danmark over, hvor mange der bliver medlem af en sådan bevægelse om året?

Ikke mig bekendt. Medlemskab er heller ikke en særlig god målefaktor på interessen for New Age, da de fleste i miljøerne lægger vægt på ikke at være bundet til nogen enkeltbevægelse, gruppe eller organisation.

Synes du, at man i skolen skal advare børn/unge om de nyreligiøse bevægelser?

Nej, det synes jeg da så absolut ikke man skal. Jeg synes jo heller ikke, man skal advare om de "gammelreligiøse" bevægelser Men jeg synes, man skal oplyse grundigt om sekteriske og fundamentalistiske tendenser, når de forekommer, lige meget hvor - det være sig i Folkekirken som i teosofiske foreninger, hvor jeg mest færdes. Sober, afbalanceret information, kombineret med dialog, som den du og jeg her har, er at foretrække frem for advarsler. Etik, menneskerettigheder og konkret praksis er efter min mening pegepile, som er vigtige i vurderingen af enhver religiøs bevægelse.

Håber dette kunne bruges

Varme hilsener

Søren Hauge