New Age er ikke en religion

NEW AGE: Et af kendetegnene ved New Age er troen på, at det vi gør, vender tilbage til os selv, og at der er en højere retfærdighed i tilværelsen, skriver teosoffen Søren Hauge

Søren Hauge svarer på spørgsmål om New Age fra Simone, Fie og Jeanette. Spørgsmålene står i kursiv foran svarene.

Hvad kendetegner New Age-bevægelsen?

New Age er ikke en samlet bevægelse, men en slags fællesbetegnelse for et uoverskueligt virvar af forskellige bevægelser, grupper, organisationer og strømninger, som har et slags generelt fællespræg. Nogle af de ting, som går igen hos de fleste, er dette:

1) Troen på at de mange religioner dybest set taler om den samme Gud

2) Troen på at livet er evigt, at vores bevidsthed ikke er fysisk, og at vi fødes mange gange (reinkarnation) i en fortsat udvikling frem mod åndeliggørelse og genforening med Gud

3) Troen på at det vi gør, vender tilbage til os selv (karma), og at der er en højere retfærdighed i tilværelsen

4) Troen på at det er muligt at iagttage og beskrive ikke-fysiske fænomener, nærdødsoplevelser, auraer, engle os. osv. med psykiske sanser (ESP, Clairvoyance, Clairaudience osv.)

5) Troen på at alt i universet udgør en sammenhængende helhed, som en organisme, og at guddommeligt liv vibrerer i alt, fra atomer til galakser

6) Troen på at sind, psyke og krop hænger sammen på en sådan måde at indre tilstande har en afgørende indflydelse på om vi er syge eller raske

7) Troen på at menneskeheden og planeten i sin udvikling bevæger sig gennem forskellige epoker (oftest kaldet tidsaldre) og at vi netop nu er i overgangen mellem to sådanne epoker, hvilket har masser af konsekvenser for livet og vores kriser og udfordringer

Hvem er medlemmerne?

Der er både medlemmer og ikke-medlemmer. Man bliver ikke medlem af New Age, men måske medlem af en af de grupper eller foreninger, som kan kaldes "new age". I Teosofisk Forening i Århus, som jeg er formand for, kan I på vores hjemmeside læse om, hvordan man bliver medlem. Enhver kan blive det. Men andre grupper, fx. Martinus Kosmologi, har ikke medlemskab.

Medlemmer eller ikke-medlemmer er hvem som helst: Fru Hansen, Hr Jensen, kendte og ukendte, unge og gamle og midaldrende.

Er der nogle arktikler om New age, der er værd for os at læse?

I kunne måske læse, hvad jeg har skrevet her: - læs fx. "New Age Bevægelsen er en teenager", hvor jeg kommer med en kærlig, men klar kritik af new age-bevægelsen. Eller læs sammesteds "Den tidløse visdom", hvor jeg giver en langt tydeligere beskrivelse af new age, på godt og ondt.

Er der særlige ord i den relgion, vi burde kende til?

New age er ikke en religion. Det er en stor mængde forskellige livsopfattelser, som har visse ting til fælles. Nogle former er mere "religiøse" end andre, og nogle kan kaldes religioner, imens andre snarere er filosofiske og psykologiske i deres karakter. Men ord, som ofte går igen er: bevidsthedsudvikling, aura, chakra, reinkarnation, karma, ud-af-kroppen-oplevelser, ESP, mestre, atlantis, indvielse og holistisk.

Hvad er meningen med tilværelsen?

Det var godt nok et stort spørgsmål. Ingen indenfor new age vil kunne give et fuldt eller færdigt svar på det. Men ofte vil man nok svare noget i retning af, at meningen med livet dybest set er, at vi vågner op af vores åndelige glemsel og genopdager, at vi er åndelige væsener, og at et lykkeligt liv består i at leve efter åndelige værdier, det vil sige medfølelse, fred, tilgivelse, glæde, kreativitet, ansvarsbevidsthed, kærlighed, visdom og sandfærdighed - for nu lige at nævne nogle af de helt vigtige aspekter.

Er der nogen, der har skabt meningen for os - eller skal vi skabe den selv?

Igen en svær en at besvare kort. Dybest set er alt skabt af Gud, og derfor er meningen Gudsskabt. Men da man indenfor new age kredse (uanset om man bruger ordet new age eller ej) lægger meget vægt på at mennesket dybest set er ét med Gud, og at vi er i udvikling (eller opvågning), så må vi selv kæmpe os frem til at "komme på sporet" og "finde skatten", eller opdage livets dybere åndelige betydning eller mening.

Jeg vil sige, at man vil lægge vægt på at den enkelte selv må gøre en bestræbelse. Men dybest set er meningen vel netop den, at Gud har skabt os til at blive medskabende væsener, og at det at være skabende og elskende er livets mening. Dette er noget, som Gud har skabt, og som vi må opdage gennem en gradvis opvågning.

Hvad gør dem lykkelige?

Det kan man ikke sige sådan bare lige. Så det følgende er bare eksempler på, hvordan det kan siges: Lykke ligger i at finde kærligheden, at opleve livsglæde, at være skabende, at være forbundet med andre mennesker, at være taknemmelig over at være til i et mirakuløst univers.

Bliver man lykkelig af at tilslutte sig en nyrelgiøs bevægelse?

Nej, selvfølgelig ikke sådan automatisk. Men nogle vil sikkert opleve stor glæde ved det, fordi de nu oplever sig som en del af et meningsfuldt fællesskab. Så ja, det kan bidrage til lykke. Og nej, der er ingen garanti for det. Det er jo en individuel sag. Mange i new age miljøet er slet ikke tilknýttet nogen speciel bevægelse, men går til kurser, foredrag og meditationer forskellige steder, og læser bøger og møder mange forskellige mennesker, som har det til fælles at de er åndeligt søgende eller åndeligt praktiserende.

Varme hilsener

Søren Hauge