Spørg

Mennesker i Vesten er ikke blevet mindre religiøse

Fire gymansiepiger vil gerne vide, hvad der sker med vores religiøsitet i fremtiden. Her er det kirkegængere i Skt. Michaelis Kirke i Fredericia. Foto: Johnny Anthon Wichmann

Den moderne religiøsitet er præget af individualisering og aftraditionalisering, men det ser ikke ud til, at vi er blevet mindre religiøse

Spørgsmål
Vi fire gymnasieelever, der er i gang med at skrive en opgave om religiøsitet i fremtiden.

Vi vil helt overordnet gerne vide noget om, hvordan religiøsiteten ser ud i fremtiden.

Kommer religionen til at have en (større/mindre) betydning for individet senere hen?

Hvilke religiøse aspekter kommer til at betyde noget for det moderne menneske?

Hvor lang tid går der, før traditionerne indenfor religionerne og verdens/hovedreligionerne bliver aftraditionaliseret og ikke-væsentlige for os?

Bliver religiøse traditioner ved med at være vigtige for fremtidens menneske?

Bliver fænomenet synkretisme mere udbredt fremover?

Vi håber du kan hjælpe os.
Mvh Louise, Caroline, Sara, Johanne og Signe

Svar
Hej Louise, Caroline, Sara, Johanne og Signe

”Det er svært at spå – især om fremtiden”.

Denne vending tillægges Storm P, og I har sikkert hørt den før, men ikke desto mindre er det den slags forbehold man må tage, når man skal forsøge at svare på jeres ellers nok så interessante spørgsmål. Som nævnt i et tidligere opslag om Scientology, så er der belæg for at hæfte sig ved, at moderne religiøsitet er præget af individualisering og aftraditionalisering.

Når det er sagt, kunne man sagtens forestille sig, at denne tendens på et tidspunkt mødes af et behov for det modsatte: noget der samler under mere faste former. Det kunne være en ny politisk ideologi eller en ny religion, som voksede sig stor og global, hvilket globaliseringen og de elektroniske medier kunne bane vejen for. Det ser ikke ud til, at mennesker i vesten er blevet mindre religiøse i en ellers moderne og sekulariseret verden (i betydningen adskillelse af religion og politik, kirke og stat), hvilket tidlige religionsstudier ellers forudså, så religion stiller tilsyneladende noget til rådighed, som vi er tiltrukket af.

Den leverer bud på svar på livets store spørgsmål med henvisning til en transcendent dimension i tilværelsen. Den rummer verdensbilleder, menneskesyn, ritualer og etik og tilbyder en ramme at forstå og fortolke religiøse oplevelser og erfaringer inden for.

Gennem religion kan vi skabe identitet, fællesskab og mening. Så jeg tror, at religion er kommet for at blive, og jeg tror, at religiøse erfaringer og ritualer vil stå centralt også i fremtidens religiøsitet.

Som et ordsprog siger: ”myter forgår, mens ritualer består”. Ritualer har tilsyneladende en kraft, som vi har svært ved at undvære. Nye traditioner vil afløse gamle – nogen mere organiske, andre mere stramme – og disse traditioner vil være blandinger af nye og gamle elementer, som det altid har været tilfældet. En verden uden religion, vil ikke være en verden, som vi kender den, men religion forandrer sig, ligesom alt andet i vores samfund. Og hermed ikke sagt, at det ikke er den samme virkelighed inde bag ved, som vi forsøger at begribe og komme i berøring med.

Venlig hilsen
Anders Brønsted
Cand. mag.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.